woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Gendermainstreaming
 Commentaren en discussie
 Visitatiecommissie emancipatie
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  GENDERMAINSTREAMING 
GENDER MAINSTREAMING: VOORTGANG EN DISCUSSIE

Gender mainstreaming : voortgang en discussie

Medio 2004 pakte het kabinet met de instelling van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) de draad weer op van het Kabinetsstandpunt Gender Mainstreaming (juli 2001). De VCE heeft ten doel, om in de periode september 2004 - december 2006 de voortgang van het proces van gender mainstreaming bij de Rijksoverheid te volgen, te beoordelen en te stimuleren. 

  • Op 9 december 2005 heeft de VCE tussenrapportages uitgebracht over alle departementen. Op 14 december 2005 zond zij aan minister De Geus (co÷rdinatie emancipatiebeleid) een samenvattende tussenrapportage onder de titel: Dat moet echt beter.
  • Op 7 februari 2006 heeft het kabinet een algemene kabinetsreactie en reacties per departement gepubliceerd. De VCE maakte diezelfde dag al haar tussenrapportages openbaar en zette ook de reacties van kabinet en ministers online.
  • De Tweede Kamer zal op woensdag 29 maart 2006 in een Algemeen Overleg de samenvattende rapportage en de kabinetsreactie daarop bespreken met de ministers De Geus (SZW; tevens co÷rdinerend bewindspersoon emancipatiebeleid) en Remkes (BZK). Ook de rapportages over de ministeries van SZW en BZK en de reacties van deze ministers daarop komen aan de orde. 
  • Eind 2006/begin 2007 zal de VCE haar eindrapportage uitbrengen.

Voortgang en discussie

Emancipatie.nl heeft al eerder aandacht besteed aan gender mainstreaming - als onderdeel van het brede emancipatiebeleid - en informatie bijeengebracht over definities en achtergronden, het kabinetsstandpunt en relevante overheids- en parlementaire stukken.

Mede met het oog op de discussie in de Tweede Kamer, maar ook ten behoeve van de maatschappelijke discussie, wil emancipatie.nl de komende periode de ontwikkelingen op het terrein van gender mainstreaming bijhouden. Ook verzamelt zij commentaren en reacties uit het veld.

Commentaren van maatschappelijke organisaties

Commentaren van deskundigen

In de week van 20 maart 2006 publiceerden wij 3 commentaren op de tussenstand van het visitatieproces gender mainstreaming:

  • Voorwoord (door Carien Evenhuis, redactie emancipatie.nl)
  • Mieke Verloo (Instituut voor Genderstudies, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Mineke Bosch (universitair hoofddocent Instituut Gender en Diversiteit, Universiteit van Maastricht)
  • Petra Meier (vakgroep politieke wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel).

Deze drie commentaren zijn gebundeld in een brochure, die op 23 maart aan minister De Geus en de meestbetrokken Kamerleden is toegezonden. Deze publicatie is niet in de handel, maar kan hier worden gedownload.

Methoden en technieken