woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 oproepen
 Archief
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  SERVICEPAGINA  >  OPROEPEN 
OPROEPEN

Het Tijdschrift voor Genderstudies zoekt bijdragen over gender & mensenrechten

Mensenrechten zijn, de naam zegt het al, bedoeld voor alle mensen, zonder aanziens des persoons. Niettemin is inmiddels wel duidelijk dat mensenrechten feitelijk minder neutraal zijn dan ze lijken. Afhankelijk van ras, klasse, leeftijd, maar zeker ook van sekse profiteren mensen meer of minder van de bescherming die mensenrechten bieden. Soms zijn deze verschillen in bescherming gerelateerd aan de seksespecifieke formulering van bepalingen; denk bijvoorbeeld aan het verbod op voltrekking van de doodstraf tijdens zwangerschap. In andere gevallen komen dergelijke verschillen voort uit de specifieke selectie van rechten die zijn opgenomen in de mensenrechtencatalogus. Er is bijvoorbeeld wel een mensenrecht op vakantiedagen, maar geen recht op facilitering van de nakoming van zorgverplichtingen. Bij de nadere invulling van mensenrechtelijke normen worden genderaspecten vaak niet herkend of buiten beschouwing gelaten.

Illustratief in dit verband zijn de debatten over sekesespecifiek geweld als vorm van marteling. Gender en sekse werpen dus een belangrijke vragen op met betrekking tot mensenrechten. Desondanks kunnen mensenrechten en mensenrechtenorganen zich koesteren in de warme belangstelling van vele nationale en internationale feministische en vrouwenorganisaties. De internationale vrouwenbeweging heeft de afgelopen decennia sterk ingezet op de rechten van vrouwen, waarbij vooral reproductieve en seksuele rechten en bescherming tegen seksegerelateerd geweld sterk de aandacht trokken. Waar komt die feministische belangstelling, met name in het kader van internationale context en transnationale lobbies, voor mensenrechten en het werk van mensenrechtenorganisaties vandaan? Wat is de aantrekkingskracht van mensenrechten en hoe verstandig is het om te kiezen vóór (mensen)recht als dat recht zo masculien is? En hoe bruikbaar is een mensenrechtenperspectief in lokale ontwikkelingsprocessen ?

De redactie van TvG wil een themanummer wijden aan mensenrechten, sekse en gender. De redactie verwelkomt bijdragen over alles wat meer licht kan werpen op dit intrigerende onderwerp. Artikelen kunnen ingaan op vragen die passen binnen de hierboven geschetste lijnen, zoals genderanalyses van specifieke mensenrechtelijke normen, en analyses van transnationale allianties, maar ook heel andere invalshoeken zijn denkbaar, zolang sekse/gender en mensenrechten centraal staan. Er is ruimte voor zowel het nationale, Nederlandse perspectief als voor artikelen die zich richten op de internationale context.

Opzetten voor artikelen (400-500 woorden) kunt u op elk moment maar uiterlijk 15 april 2008, sturen naar Anouka van Eerdewijk (anouka@orange.nl) en Marjolein van den Brink (m.vandenbrink@law.uu.nl). Bij hen kunt u ook terecht voor verdere informatie. Opzetten dienen vraagstelling, wijze van behandeling daarvan, theoretische uitgangspunten en globale indicaties van de argumentatie/bewering en de te gebruiken literatuur te bevatten.

deadline eerste versie: 15 juni 2008
deadline laatste versie: 1 oktober 2008
GEZOCHT: GEZINNEN MET PUBER VOOR EEN KRO-PROGRAMMA!


Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Carl en werk als redacteur voor het KRO-programma Puberruil.
In dit programma ruilen twee jongeren (15-18 jaar) voor 5 dagen van elkaars leven. Zij nemen dan alles van elkaar over; de omgeving, de hobby's, de vrienden, de levensstijl en het gezin.

Nu zouden wij graag in contact komen met een 'feministisch gezin' met een dochter van 16/17 jaar die mee zouden willen doen aan het programma. Wellicht kunt u ons helpen bij het vinden van zo'n gezin: kent u deze gezinnen? Of wilt u graag zelf meedoen?

Voor meer informatie kunt u mij bereiken via onderstaande contactgegevens. Ik hoop van u te horen.

Met vriendelijke groet, Carl Kruger
mail: c.kruger@visibletv.nl 
tel: 020-7990899Zoekt u iets te koop of te huur of wilt u zelf iets gratis of te koop aanbieden? 
Gebruik kosteloos onze service 
emancipatie.paginamarkt.nl

Wilt U een oproep plaatsen ?
Zend de tekst per mail aan redactie@emancipatie.nlMakula

Een beetje aandacht voor de moedige en dappere meisjes van Makula Foundation School

Uit een mail van Cobie Joustra: "[...] In 2005, samen met een Ugandese man, een lagere school opgericht in Kampala/Uganda. Ik ben er oprecht van overtuigd dat onderwijs het beste wapen is tegen armoede, verwaarlozing en uitbuiting. Deze school, gesitueerd in de sloppenwijken van Kampala heeft 360 leerlingen. Ik kan en wil uiteraard als Nederlandse vrouw hier geen Europese school van maken, maar er is één ding waar ik zeer eager op ben en dat is dat er net zoveel meisjes op onze school zitten dan jongens. Gezinnen kiezen er vaak voor om een zoon naar school te sturen en dochters moeten thuis blijven, omdat zij toch op jonge leeftijd moeder worden of zij gaan niet naar school op de kleintje te passen thuis. Ook de Ugandese directeur is er al jaren van overtuigd dat het de hoogste tijd is dat juist de meisjes naar school moeten. Emancipatie voor de meisjes uit de sloppenwijken. Wij laten hen kennismaken met de problematiek in hun eigen land en laten hen zien dat het ook anders kan en dat doen wij o.a. d.m.v. onderwijs, sport, spel, muziek, dans en drama. Dit is passen en meten, want het zelfbewust maken van meisjes mag m.i. niet gepaard gaan met het aantasten van de cultuur. Ach emancipatie ... de meisjes weten niet dat het zo heet, maar ik zie ze groeien en zelfbewuster worden iedere keer als ik daar kom. Zo draag ik toch mijn steentje bij aan de emancipatie van de vrouw, al is het voor velen ver van mijn bed".

www.makulafoundation.com

 Tijd voor een vrouwencanon !

Wie of wat komt er in een vrouwencanon ? Eind 2006 heeft de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon o.l.v. Frits van Oostrom, de geschiedeniscanon gepubliceerd. De meningen over deze geschiedeniscanon zijn verdeeld. Wat echter direct opviel: vrouwen komen er in onvoldoende mate in voor. Dat vindt het IIAV en met ons vele anderen onterecht.

Het IIAV gaat (dus) aan de slag met het ontwikkelen van een vrouwencanon. Als 'hoeder' van het cultureel erfgoed van de vrouwenbeweging nemen wij graag deze taak op ons. Mede omdat wij door diverse vrouwen deze vraag kregen voorgelegd. Het IIAV wil het opzetten van een vrouwencanon echter niet alleen doen. We zoeken samenwerking met andere partijen zoals het tijdschrift Opzij en de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG). Want ook zij kregen deze vraag voorgelegd. Maar ook uw mening is zeer gewenst.Abortus: De vrouw beslist!

Ondertekenaars van de brief dd. 25 januari 2007 aan de PvdA:

 1. Hedy d' Ancona, voormalig Minister van WVC
 2. Els Borst, voormalig Minister van Volksgezondheid
 3. Leontine Bijleveld, Joke Smit-prijs laureaat
 4. Ite van Dijk, juriste
 5. Gabi van Driem, van Driem advocaten, Amsterdam
 6. Germaine Groenier, schrijfster
 7. Dorian de Haan, universitair docent, lector
 8. Rikki Holtmaat, hoogleraar non-discriminatierecht en schrijfster
 9. Saskia Keuzenkamp, hoogleraar emancipatie VU
 10. Stien Kriger, PvdA-lid, kantinehoudster van een van de eerste abortusklinieken (Oosterpark)
 11. Heleen Mees, publiciste en columniste voor NRC-Handelsblad New York
 12. Hillie Molenaar, filmmaakster en voormalig lid tweede kamer PvdA
 13. Ingrid Mortiers, Lid Provinciale Staten Groningen, PvdA fractie
 14. Joyce Outshoorn, hoogleraar vrouwenstudies Leiden
 15. Gemma Pagano, verpleegkundige
 16. Saskia Poldervaart, docente vrouwenstudies UvA
 17. Nora Schadee, voorzitter cliëntenraad CASA
 18. Taets van der Reijt, fractievoorzitter van de PvdA in de Haagse gemeenteraad
 19. Prof. dr. P.E. Treffers, emeritus hoogleraar verloskunde
 20. Petra Wempe, huisarts
 21. ir. Seçil Arda, directeur TopSupport Business Consultancy
 22. Akke de Boer, psycholinguiste Amsterdam
 23. Fijgje de Boer, docente kwalitatief onderzoek
 24. Marian Hoefnagels
 25. Annelies van der Horst, onderzoeker Centrum Gender en Diversiteit, oudbestuurslid Bourgognekliniek
 26. Dieuwertje Huijg
 27. Daniël de Jongh
 28. Ruth de Kanter, Stichting Ariana Studiefonds voor Afghaanse vrouwen
 29. Grietje Keller, documentairemaakster en projectmedewerker IIAV
 30. Marta Kirejczyl, universitair docente gender en technologie universiteit Twente
 31. Gunilla Kleiverda, gynaecoloog, bestuurslid Women on Waves
 32. Janna Kodde, Pro Choice activist Leiden
 33. Ilia Neudecker, moeder ambtenaar karatedocent
 34. Thera van Osch, econoom
 35. Marja Sax, oprichtster Mama Cash
 36. Elly Singer, universitair docent universiteit Utrecht
 37. Hieke Snijders-Borst, juriste
 38. Beatrijs Stemerding, Wij Vrouwen Eisen
 39. Atty Tordoir, APS
 40. Petra Voets, docente weerbaarheid
 41. Wonneke Werkman, docente verzorging
 42. Jeroen de Wildt, Secretaris Joke Smit Stichting
 43. Mieke de Wit, zelfstandig onderzoeker en theatermaker
 44. Joke van der Zwaar, zelfstandig onderzoeker
 45. He-Jin Kim, YouAct
 46. Marjan Boot, conservator Stedelijk Museum Amsterdam
 47. Mirjam Westen, conservator Museum voor moderne kunst Arnhem
 48. Manuela Monteiro, directeur Hivos
 49. Tonny Krijnen, docent communicatiewetenschap
 50. Anna Tijsselingonderzoeker-in-opleiding aan het IISG
 51. Hanneke kamphuis, Directeur Mama Cash
 52. Els Rijke, voorzitter WO=MEN, Dutch Gender Platform
 53. Barbara Wiemann, sociaal-wetenschappelijk onderzoeker
 54. Rieke Spierings,  student en redacteur LOVER
 55. Tamar Doorduin, student sociologie
 56. Joke Swiebel, Voormalig Lid van het Europees Parlement voor de PvdA,  thans kandidaat voor de Eerste Kamer.
 57. Hanneke Groenteman, journaliste
 58. Jacob Kohnstamm, ex-staatssecretaris BZK
 59. Petra Hunsche, journalist/publicist
 60. Carolien Schonfeld
 61. Nikki de Zwaan, student
 62. Angela van Son, communicatietrainer
 63. Desirée Duijkers, voormalig vakbondsbestuurder, oud kamerlid voor de PvdA
 64. Marjan Alta
 65. Marian van Bunningen-Splint
 66. Kirsten Zimmerman
 67. Margot Klute, Chargée de Programme Sénégal Afrique & Moyen Orient
 68. Marinel Gerritsen, Hoogleraar interculturele Bedrijfscommunicatie
 69. Rachel Spronk, docent seksualiteit en gender, UvA
 70. Marlies Nooij , eerstelijnspsycholoog
 71. Carien Evenhuis, voorzitter Joke Smit Stichting
 72. Anya wiersma, voorzitter FNV-vrouwenbond
 73. Myra ter Meulen, adviseur jeugdbeleid en preventie kindermishandeling
 74. Aysen Alcicek ,  Gemeenteraadslid PvdA  Almelo
 75. Yvette Ypelaar, Gemeenteraadslid PvdA Waalwijk
 76. Lygne Baak,  Amsterdam Lid PvdA
 77. Christine Mummery, hoogleraar Hubrecht Laboratorium Utrecht, stamcel bioloog
 78. Joke Stijnman
 79. Hanneke Felten , beleidsmedewerker Diversiteit
 80. Louise de Berg
 81. Colette  Romein
 82. Ellen van Oost, hoofddocent gender en technologie
 83. E.W. Kemink psycholoog
 84. Martien Briët, zelfstandig trainer/ adviseur gezondheidszorg
 85. Bea Goethart
 86. Anita van Ommeren
 87. Caroline van Dullemen, Directeur WorldGranny
 88. Eveline van Cleeff
 89. Auke Bijlsma, Bioloog.  Oud lid gemeenteraad Amsterdam PvdA
 90. Yvonne Hazeveld, Directeur Centrum voor Seksuele Gezondheid Amsterdam/ Alkmaar, Vice voorzitter StiSAN
 91. Elly van Drongelen
 92. Olga Loeber, abortusarts
 93. Frans Baneke, Directeur World Population Foundation
 94. Renée Minnaar, Wereldburger en SP medewerker
 95. Adrienne Acke, receptiemedewerkster Centrum voor Sexuele Gezondheid Amsterdam
 96. Frans Baneke, directeur World Population Foundation
 97. Beata Baredziej, Programme Assistent Europa & CIS Mama Cash
 98. Stephanie Both
 99. Saskia Duives, lid partijbestuur PvdA
 100. Aleida Efferen
 101. Andrée van Es
 102. Jet Greebe, Amsterdam
 103. Cisca Griffioen, erelid Vereneniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
 104. Edit Hallesleben, PvdA statenlid Zuid Holland
 105. Corrie Hermann, oud-lid Tweede Kamer
 106. M. van Ingen Schenau, directeur Stimezo Zwolle
 107. G.J. Karolus, huisarts
 108. Brigit Kers, PvdA-lid
 109. Sladjana Labovic, journalist
 110. Prof. dr. G. Lycklama a Nijeholt, oud fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer
 111. Renée Minnaar, wereldburger en SP-medewerker
 112. Kitty Roozemond
 113. Rob van Tergouw, arts Centrum voor Sexuele Gezondheid Amsterdam
 114. Metha de Vries
 115. Trude Weeda
 116. Florian Willems, geneesheer-directeur CASA Den Haag
 117. Carla Zonneveld, PvdA deelgemeenteraadslid Rotterdam Noord
 118. Tom d'Angremond, geluidsman 'Abortus doe je niet zo maar' (1974)
 119. Tanja Beima, arts
 120. Alice van Diepen, directeur archief Eemland Amersfoort
 121. Elly van Drongelen
 122. Loes Keysers, lecturer Population Poverty & Social Development ISS Den Haag
 123. Diny Krijger, Rotterdam
 124. Méra Stein, arts Utrecht
 125. Jannie Nieboer, beleidsmedewerkster Volksgezondheid, gemeente Abcoude
 126. Tom d’Angremond, geluidsmedewerker film ‘Abortus doe je niet zomaar’ uit 1974
 127. Lily van den Bergh, cineaste, secr. Vrouwen in het Zwart, Nederland
 128. Rebecca Gomperts, directeur Women on Waves
 129. Halleh Gorashi, bijzonder hoogleraar VU
 130. Bernadette Kester, Erasmus Universiteit Rotterdam
 131. Saskia van Oenen, Amsterdam
 132. Marianne Wilschut, freelance journalist
 133. Hedwig Vos, huisarts en PvdA-gemeenteraadslid Den Haag
 134. Flip Jan van Oenen, Amsterdam
 135. Henne van der Kooy, docent Hogeschool A’dam en publicist
 136. Thea Dukkers van Emden, jarenlang werkzaam als arts bij het Aletta Jacobshuis
 137. Wil Kers, lid PvdA
 138. Arthur Kers, lid PvdA
 139. Josee Wajou, psycholoog ACSG
 140. M.Boot, verzekeringsarts
 141. Mw.Dr. J.E. Maurits, gynaecoloog, Universitair Medisch Centrum Groningen
 142. Marlène Haas, secretaris generaal Socialist International Women
 143. Jilles van Gastel, sociaal-wetenschappelijk onderzoeker
 144. Ina Chabot, fractievoorzitter PvdA deelgemeente R’dam-noord
 145. Marianne Fodor, arts, bio-ethicus
 146. Marchien van der Weide, internist-pijnarts Antoni v.Leeuwenhoek Ziekenhuis
 147. Miriam Faes, arts
 148. Kristel Fraaij-Grotenhuis, huisarts i.o.
 149. Mw. U.M. Berlage, psychiater i.o.
 150. Annemarie de Waard, seksuoloog
 151. Mireille Kolthoff, huisarts
 152. F.Veenstra, kinderarts
 153. Titia Boschloo, rustend arts 
 154. Mw.Dr. J.E. Maurits, gynaecoloog, Universitair Medisch Centrum Groningen
 155. Estelle Bosch, bedrijfsarts
 156. Rikste Hinloopen, huisarts
 157. L.F. Koelewijn, huisarts
 158. Yvonne Margry, verzekeringsarts
 159. Saskia Mol, huisarts
 160. Tom van Burkom, arts
 161. J.H. Jonker, Amsterdams Centrum voor Seksuele Gezondheid Y.Bult, kinderarts
 162. Astrid van Beers, beeldend kunstenaar
 163. Ireen Visée, huisarts
 164. Marianne Beurskens, verpleeghuisarts
 165. Carien Dagnelie, huisarts
 166. Myriam Lipovsky, internist
 167. P. Zwarts, psychiater, Bronovo Ziekenhuis Den Haag
 168. Ingeborg Zeijlmans, psycholoog
 169. Elly Sprenger
 170. A.Beumer, Orthopaedisch chirurg
 171. Margot Heijmans, huisarts
 172. Annie Biemans, huisarts
 173. Gooke Lagaay, internist en geriater Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp
 174. Sylvie Lo Fo Wong, huisarts Rotterdam
 175. Hilda Passchier
 176. Willem de Horde
 177. Prof. Dr. Edith W.M.T.ter Braak, internist-endocrinoloog
 178. M.B. van Hennik, internist
 179. Magda Ruygers, huisarts
 180. S.N. Beemsterboer, AIOS gynaecologie/verloskunde
 181. Sacha Deetman, verpleeghuisarts i.o. Abcoude 
 182. F.H. Heyning, hematoloog
 183. Wies van Moorsel, Wij Vrouwen Eisen 
 184. Anca Ansink, gynaecoloog Erasmus MC Rotterdam
 185. Dr. Juliette Roding, architectuurhistorica
 186. Adèle Stuijfzand
 187. R.J.Weggemans, Amsterdam
 188. Drs. B.T.I.M. van der Bom, huisarts
 189. Dr. M.K. van Mechelen, Art History Dep. University of Amsterdam
 190. Karin Baars, onderwijs coördinator, Amsterdam
 191. Eva Fischer
 192. Laetitia de Haas, Amsterdam
 193. Dr. C.A. Aldewereld, Lector Universiteit Den Haag
 194. H.Staal, Voorzitter Stichting Fort Asperen
 195. Annemieke Middeldorp, gynaecoloog
 196. Annette ter Haar, gynaecoloog Tweestedenziekenhuis Tilburg
 197. Anke Thijssen, abortusarts, Preterm/Rutgers Den Haag
 198. J.C.M. Carbo-Vernooy, moeder en arts
 199. Mirjam Hoekam, beeldend kunstenaar
 200. Cora Ritmeijer, arts/bestuurslid Stimezo Zwolle
 201. Marij Lamberts-de Jong, Locatiemanager psychiatrisch verpleeghuis
 202. Gea Breet, betrokken vrouw en lid ABVA/KABO en Vrouwenbond
 203. Eveline de Jong
 204. Carry van Lakerveld, oud-adjunct directeur A’dams Historisch Museum 
  PvdA-vrouwennetwerk (nrs 205-257):
 205. B.C. Stam – Montagne
 206. Dorien de Wit
 207. Maria Scali
 208. Linda Nooimeer – PvdA Raadslid Nieuwegein
 209. Christa Begemann
 210. Erica van Vught
 211. Thea van der Linden
 212. J. Martijn – Tesselaar
 213. Yvette Ypelaar
 214. Odile Wolfs
 215. Lidowien Venselaat – Statenlid Flevoland
 216. Aleida Heers
 217. Ariekske Laarhuis
 218. Janny Oosterloo – vrouwennetwerk Aalsmeer
 219. Ine vd Weijde – Raadslid Tilburg
 220. Coby van Haasdrecht
 221. Greet Blokker – Statenlid Noord Holland
 222. Marina van der Wal
 223. Bouchra Aatif – Multi Etnisch Vrouwennetwerk (MEV) Den Bosch
 224. Gwende de Roos – MEV Flevoland
 225. Ineke Katoen – MEV Den Bosch
 226. Sharti Tuinstra
 227. Regina van Oorschot – MEV Flevoland
 228. Keklik Yucel – Kandidaat kamerlid 2e Kamer – Politiek Forum
 229. Annelies Bode – Groot Nibbelink – kandidaat statenlid Flevoland
 230. Ing You Tan –1e Kamer, Voorzitter MEV
 231. Elly Arisoy – Stuurgroep MEV
 232. Jesse Bos – Gemeenteraad Amsterdam
 233. Petra Reijntjes – Vrouwennetwerk Rotterdam
 234. Louisan Pot – Vrouwennetwerk Haarlem
 235. Jolande Houten – Nijst Vrouwennetwerk Waalwijk
 236. Natascha van ’t Hooft – Amersfoort
 237. Naomi Stijkhuis – Raadslid Hattem
 238. Wieneke van Regteren – Raadslid Hattem
 239. Carry Abbenhues, Gedeputeerde Overijssel
 240. Joyce Sylvester, 1e Kamer PvdA
 241. Elly Offerman – Aalsmeer
 242. Joostje den Boer – Aalsmeer
 243. Joke van Klink – Aalsmeer
 244. Paula Wieggers – Zutphen
 245. Rieta Hoffman – Winterswijk
 246. Grietje Haneveld – Winterswijk
 247. Irene van Zevenbergen – Zwolle
 248. Maartje van Putten, Amsterdam
 249. Mildred Clapper – Amsterdam Z.O.
 250. Beatrice Umuhoza
 251. Heleen Eising – Groningen
 252. Rachel Pharos, Loenen ad Vecht
 253. Ellis van der Meulen, Amsterdam
 254. Gerda Verwoerd – Nigtevecht
 255. Jannet Faber – Emmeloord
 256. Leone van Made – Emmeloord
 257. Arieske Laarhuis Hengelo
 258. Marij Lamberts-de Jong, Locatiemanager psychiatrisch verpleeghuis
 259. Gea Breet, betrokken vrouw en lid ABVA/KABO en Vrouwenbond
 260. Eveline de Jong
 261. Carry van Lakerveld, oud-adjunct directeur A’dams Historisch Museum
 262. Attie Go, gynaecoloog
 263. José Konings, huisarts
 264. Dorothee van Kammen, Onderwijsadviseur
 265. Marijke van Daelen, huisarts
 266. Jeanne van der Stappen
 267. Ellen van Kessel beleidsadviseur stadsdeel Amsterdam-Centrum
 268. Judith Andries, lid Groen Links, projectleider Importante
 269. E.Teunissen Verpleeghuisarts
 270. Karina van der Meer
 271. Sladjana Labovic
 272. Francien Pingen
 273. Helmi Houtzager, huisarts
 274. Clara Peters, huisarts Afrikaanderwijk, Rotterdam Zuid, lid ver. Ned. Vrouwelijke artsen
 275. Willemijn de Jongh-Stulemeijer
 276. Marit van der Riet
 277. Ankephien van Tijen trainer/supervisor/Netwerk Caleidoscopia
 278. Elise Hector, projectmedewerker gezondheidsbevorderaar GGD
 279. Marleen Blokker, Directeur Apanto training en Coaching
 280. A.Ming
 281. Marijke Ekelschot
 282. Annemiek Onstenk
 283. Brunhilde Bakker
 284. Nirja Peeters ergotherapeute
 285. Lida Beers
 286. Hannie Waqué
 287. Els Jepkes
 288. Willemien Ruygrok, lid PvdA, kandidaat Eerste Kamer
 289. Nolly Schalken
 290. Marjan Wijers, juriste, zelfstandig onderzoeker en consultant
 291. Romaike Zuidema Bonded Labour in Nederland (BLinN)
 292. Hein Verkerk, GroenLinks lid
 293. Susanne Burri
 294. Margriet Kraamwinkel , juridisch adviseur FNV Bondgenoten
 295. Borghild Smit, docent geschiedenis en stewardess
 296. Margreet de Boer, namens FemNet Groen Links Anthonia
 297. W. Geerlings Kunstschilder
 298. Lydia Kramer
 299. Fleur van Leeuwen, promovenda Studie-en Informatiecentrum Mensenrechten, Universiteit Utrecht
 300. Marjolein van den Brink, universitair docent Gender & Recht Utrecht
 301. Anne-Marie Snels, Projectmanager Diversiteit
 302. C.W. (Lottie) Schenk-de Jong
 303. Brenda de Jong, zelfstandig onderzoeker en publicist
 304. Irene Hemelaar
 305. Jet Linssen, voormalig vakbondsbestuurder, trainer/adviseur OR-
 306. Sandra Claassen
 307. Gusta Drenthe redactieraad tijdschrift Lover
 308. Anneke van Luijken
 309. Claudia Krops, coördinator Institute for Gender Studies, Radboud Universiteit Nijmegen
 310. Anneke Wensing, advocacy officer World Population Foundation
 311. Marijke Naezer
 312. Petra Verdonk researcher UMC St Radboud Women's Studies Medicine
 313. Sylvie Lo Fo Wong, huisarts/onderzoeker UMC St Radboud Vrouwenstudies Medische Wetenschappen
 314. Marieke van den Brink
 315. Matthias Verhelst, medewerker PvdA, Brussel
 316. Jill Bradley
 317. Geertje Mak Docent Gendergeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
 318. Blanca Méndez,  Communications Officer Women's Global Network for Reproductive Rights
 319. Erica Hemmes, vakbondsbestuurder
 320. Marieke Borren, PhD candidate Universiteit van Amsterdam
 321. Angélique Janssens,  History Department Universiteit Nijmegen
 322. Dieneke van Waveren, coördinator kunsteducatie
 323. Dymphie van Berkel, Universitair Docent, Utrecht
 324. Margreet Vis Bestuurder FNV Bondgenoten
 325. [naam verwijderd op verzoek] 
 326. Mieke Verloo Lecturer Political Science and Gender Studies Radboud Universiteit Nijmegen
 327. Liedeke Plate, Universitair docent genderstudies, Radboud Universiteit Nijmegen
 328. Nanny de Vries
 329. Marian Kuijs, organisatieadviseur
 330. Annemijn van Marlen
 331. Ineke Vonk, leerkracht Speciaal Onderwijs te Purmerend
 332. Jetske van Waveren, coach/ trainer, Zwolle
 333. Egbert Wever
 334. Heleen de Boer
 335. Engelien Hengeveld
 336. Marjolein Valster Namens de Vrouwengroep-Aob
 337. Marlene Meester, Amstelveen
 338. Veronika M. Teunissen-Wais
 339. Jannie Mooren
 340. Mea van Ravesteyn-Kramer, hoogheemraad
 341. Maaike Zorgman, adviseur FNV Bondgenoten
 342. Marijke Clerx, lid Provinciale Staten Limburg PvdA
 343. Sophie Dunselman, secretaresse,Lisse
 344. Jeanet Wierdsma, s-Hertogenbosch
 345. Carla Brünott, Mama Cash
 346. Sophie Lauwers, Radboud Universiteit Nijmegen Department of Political Science
 347. Jacqie van Stigt, adviseur arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten
 348. Amalia Deekman, interim manager bij Women’s Global Network for Reproductive Rights
 349. Astrid Janssen Support Officer Women's Global Network for Reproductive Rights
 350. Elisabeth van der Steenhoven
 351. Sharon Houkema
 352. Greetje Bijl  FemNet GroenLinks, historica
 353. Michiel Hafkamp
 354. Mieke van Hellmond, gespreksbegeleider
 355. Mirjam Boxen
 356. Inge Stemmler, onderneemster
 357. Nelke Temme, Beleidsmedewerker FNV Bondgenoten
 358. Mariet Claessens
 359. Trudi Frankhuizen
 360. Jacomijn Feddes, Tilburg
 361. Fiona de Vries
 362. Ellen Leijdekkers, OR trainer-opleider
 363. M. Frenk, Tilburg
 364. Mustafa Ozcan, Raadslid voor GroenLinks Amersfoort
 365. Marthie Cruijff-de Boer, docent
 366. Freek Bergervoet, medewerker van het STIL ( solidariteitsorganisatie voor migranten    en vluchtelingen zonder verblijfsvergunning)
 367. Atie Engel, oud medewerker Hogeschool van Amsterdam
 368. Pieter Jans, Amsterdam
 369. Aline de Haan, psychiater-psychotherapeut
 370. Anneke Meijsen onderwijscoordinator UMC St Radboud
 371. Ine van der Krogt-Kraft.
 372. Sophie Ephraim, manager welzijnswerk
 373. Ingrid Blekman, advocaat
 374. Ria Buisman
 375. Rie Rozemeijer
 376. Marijke Alblas, abortusarts, werkzaam in Zuid Afrika
 377. Hellen Felter lid van het 'Zwarte Vrouwen Netwerk' en lid van de PvdA
 378. I. Hemels
 379. Hennie van der Zande (kunsthistorica en grafisch ontwerpster
 380. Ozden Yalim, Tiye International
 381. Sophie in ’t Veld, Lid Europees Parlement D66
 382. Rita Naloop, Voorzitter TIYE International, Platform van 22  (landelijke) organisaties van Zwarte, Migranten en Vluchtelingen (ZMV) vrouwen,NGO in consultatieve status met de ECOSOC van de Verenigde Naties.
 383. Jolien Plantinga,  in opleiding tot huisarts
 384. Marlies Cuisinier, arts
 385. Carl Splinter
 386. Annie Bongers
 387. Marlies Bosch
 388. Corrie van Sijl, Krommenie
 389. Liduina Kuhlman, Doetichem
 390. Bakka des Bouvrie, Leidschendam
 391. T. Krol, Amsterdam
 392. N. Meintser,Amsterdam
 393. Lousje Back,;bestuurslid Vrouwenbelangen
 394. Loes Kamermans, Vlissingen
 395. Carina Klamer, Rotterdam
 396. Ine Claessens,Amsterdam
 397. Riwka Cohen;Amsterdam
 398. Ada van Hoeken
 399. Rienke Schutte, Maastricht
 400. Wil Merkies,hoofd redacteur blad Vrouwenbelangen
 401. Lucie Besselink
 402. Jantsje van der Wal, onderwijsadviseur/trainer
 403. Marjan Nieuwenhuis, Stichting Een Vrolijke Oude Dag
 404. Ria van Ooijen, Institute for Gender Studies Radboud Universiteit, Nijmegen
 405. Fabienne Boekel, danseres
 406. Marie Koning, een vertwijfeld lid PvdA
 407. Els Rommes, UD Gender, ICT en Pedagogiek.
 408. Eloisa Newalsing, Promovendus Internationaal Humanitair Recht,Leiden
 409. Peter Lucassen, Senior onderzoeker huisartsen geneeskunde UMC St. Radboud,Nijmegen
 410. Marijke de Goey, beeldend kunstenaar, Amsterdam
 411. Anneke Walsma, oud raadslid PvdA, Groningen
 412. Bertie van Gelder, v.h. voorzitter Stimezo Kliniek, Groede, Zeeuws Vlaanderen
 413. J. Diepenbroek, Amsterdam
 414. Lot Heessen
 415. Sjoukje Postma
 416. Toos Suurmond, Kinder en Jeugdpsycholoog
 417. Akke van der Meer, redacteur
 418. Koen Zonneveld, zelfstandig trainer/adviseur
 419. Daniëlle Havertong
 420. Marieke Mol, Amsterdam
 421. Yvonne Zuidscherwoude
 422. Marijke Kruizinga
 423. Cobie van der Hoeven
 424. Anne Pasmooij
 425. Rooswith Pudlat
 426. Teresa Mom
 427. Bianca Stein
 428. Hermien Bastiaanse, Hoge Zwaluwe
 429. Annemarie Otten, hoofd bedrijfsbureau IMW
 430. I. Brouwer, docente praktische humanistiekKindercentra met kleurrijker en diverser teams en kindergroepen
Reacties gevraagd op project iBOX

Ik ben Sara Pouramanian en ben werkzaam bij Ibox als projectcoördinator. Dit project heeft als doel om de teams in de kindercentra kleurrijker en diverser te maken, en om iBOX toegankelijker te maken voor kinderen van niet westerse komaf. Omdat ik dit erg interessante project vind wil ik het graag de meningen van de anderen
horen. Ik ontvang graag uw reacties op koraal@ibox.nl .

Met vriendelijke groet,
Sara Pouramanian[ Pagina: 1 2  >>>]