woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Levensloop
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  LEVENSLOOP 
FOCUS OP LEVENSLOOP

Levensloop: een thema dat belangrijke verbindingen heeft met de veranderende posities van vrouwen en mannen.

Zie hierover: de  Verkenning Levensloop dd. 22 januari 2002. Deze Verkenning had betrekking op Onderwijs,  Sociaal stelsel en werken, Wonen,  Zorg en gezondheid
AGENDA
Levensloop - Online publikaties in chronologische volgorde

2004

  • Saskia Keuzenkamp (red.) e.a.: Een EER voor de Levensloopregeling. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • CDA fluit Kamerlid terug over ''levensloop'' (De Volkskrant, 15 september 2004). De CDA-fractie vindt niet dat de nieuwe levensloopregeling moet kunnen worden uitgevoerd door pensioenfondsen. Kamerlid Omtzigt verkondigde dat weliswaar woensdag tijdens een overleg met minister De Geus van Sociale Zaken, maar hij heeft daarbij volgens vice-fractievoorzitter Verburg niet het fractiestandpunt verkondigd.
 • Lans Bovenberg, Peter Ester en Arie Kapteyn: Politieke modes fnuiken effectief levensloopbeleid (NRC-Handelsblad, 28 juli 2004). Om het levensloopbeleid tot een succes te maken moet de overheid investeren in onderzoek naar objectieve gegevens over motieven en beslissingen van mensen. Omdat deze informatie ontbreekt, gaat nu de ideologie het debat domineren.
 • Maurice Wilbrink: De veertigers kunnen de borst nat maken (Rotterdams Dagblad, 6 maart 2004, tijdelijke link). Vakbonden, werkgevers en het kabinet voeren op dit moment zeer moeizame onderhandelingen over een veelomvattend levensloop-prepensioen. Een akkoord daarover moet in april rond zijn.
 • (Voorlopig nog) geen emancipatie-effect-rapportage op levensloopregeling (Ministerie van SZW, brief van minister aan Tweede Kamer, 5 maart 2004).
 • ESB Dossier Levensloop (26 februari 2004). Inhoudsopgave.
 • Werkgevers moeten dokken voor levensloop. CNV doet voorstel om uit de moeizame onderhandelingen te komen (Rotterdams Dagblad, 24 februari 2004). De vakcentrale CNV eist dat werkgevers meebetalen aan een levensloopregeling voor werknemers. Als werkgevers weigeren geld in te brengen werkt het CNV niet meer mee aan zo'n plan dat het werknemers makkelijker moet maken werk en privé met elkaar te combineren. En om te sparen om eerder te kunnen stoppen met werken.
 • Samenhang levensloopregeling en Wet arbeid en zorg (Ministerie van SZW, 5 februari 2004). Brief Minister De Geus aan Tweede Kamer.
 • Spinozapremie in onderzoek naar vergrijzing gestopt (Rotterdams Dagblad, 5 februari 2004, tijdelijke link).  De Universiteit van Tilburg wordt uitvalsbasis voor een gloednieuw wetenschapsnetwerk rond levensloop, pensioenen en vergrijzing. Initiatiefnemer is algemeen econoom dr. Lans Bovenberg, die zijn gisteren ontvangen ''Spinozapremie'' van anderhalf miljoen euro geheel steekt in het nieuwe instituut Netspar (NETherlands Studies on Pensions Aging and Retirement). Hij hoopt er zo toe bij te dragen dat vergrijzing ''geen ramp maar een feest'' wordt.
 • Overleg over levensloop gaat uiterst stroef (De Volkskrant, 13 januari 2004). De onderhandelingen tussen kabinet en vakbeweging over een nieuw op te zetten levensloopregeling verlopen uiterst stroef. Er heerst veel wantrouwen over en weer, stelt zowel CNV-voorzitter Doekle Terpstra als FNV-voorman Lodewijk de Waal.

2003

 • SPELEN MET JE LEVEN - Keuzes in je levensloop (Uitgave Samenwerkingsproject Levensloop, november 2003). Ieder mens, jong of oud, vrouw of man, maakt steeds opnieuw keuzes. Keuzes die ook de rest van het leven vaak ingrijpend beïnvloeden. Welk vak kies ik? Wil ik kinderen, en zo ja: wanneer dan? Wat betekent het hebben van kinderen voor mijn verdere kansen in het betaald werk, en in m’n economische zelfstandigheid? Wat is een eerlijke verdeling van taken in het gezin? Hoe combineer ik dat allemaal met m’n hobby’s, m’n vrienden, m’n familie? In ''Spelen met je leven - keuzes in je levensloop'' vertellen zes vrouwen hoe zij hun keuzes in hun leven maken. Drie jonge vrouwen en drie oudere vrouwen kijken terug, en blikken vooruit naar de toekomst. Wat kunnen zij van elkaar leren? Hoe kunnen ze elkaar stimuleren om het leven bewust en met verstand in te richten?
 • donderdag 27 november 2003: Congres Levensloop voor vrouwen, Doorn (najk.nl, bericht 30 september 2003). Wil je: Minister De Geus wel eens live meemaken ? De première van de videofilm Levensloop bijwonen ? Informatie en inspiratie opdoen over het thema levensloop ? Kennismaken met het programma voor plaatselijke afdelingen ? Andere agrarische vrouwen ontmoeten van allerlei leeftijden uit het hele land ? Lekker gratis lunchen en ook nog tot 15 euro reiskosten vergoed krijgen ?
 • Mariek de Valk: Bovenberg wil meer investeren in mensen (SER-bulletin, oktober 2003). De AOW-leeftijd moet omhoog, de middenklasse moet meer betalen voor betere publieke diensten en het levensloopbeleid komt er, of we willen of niet. Een interview met economiehoogleraar Lans Bovenberg die begin volgend jaar de prestigieuze Spinoza-premie krijgt.
 • Langdurig zorgverlof komt in levensloopregeling (Regering.nl, 26 september 2003). Het kabinet wil de financiering van langdurend zorgverlof anders regelen dan eerder was voorgesteld. Het langdurend zorgverlof wordt opgenomen in de nieuwe levensloopregeling die per 1 januari 2004 ingaat.  
 • MKB Nederland wijst FNV-plan Levensloop af (MKB.nl, 22 september 2003). MKB-Nederland voelt niets voor een levensloopregeling, noch voor die van het kabinet, en zeker niet voor de uitbreiding die FNV voorstaat.
 • FNV: alle vrije dagen in één verlofkoffertje (Rotterdams Dagblad, 20 september 2003, tijdelijke link). De vakcentrale FNV wil alle vormen van verlof op één grote hoop gooien. Werknemers moeten dan zelf kunnen beslissen voor hoe lang en op welk moment in hun leven ze de vrije dagen opnemen. Het verlof moet ook gebruikt kunnen worden om eerder te kunnen stoppen met werken.
 • Carlijne Vos: Jaartje vrijaf dankzij verlofkoffer (De Volkskrant, 20 september 2003). De levensloopregeling ligt kort na Prinsjesdag al onder vuur. Verzekeraars zien wel een markt. En nu is er de ''verlofkoffer''.
 • Van Prepensioen naar Levensloop. Het FNV alternatief (FNV, Discussienota, 19 september 2003).
 • Platform Zelfstandige Ondernemers: levensloopregeling ook voor zelfstandigen (ANP Pers Support, 16 september 2003). Tijdens Prinsjesdag heeft het Kabinet bevestigd in 2004 een levensloopregeling voor werknemers te introduceren. De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) vindt dat het Kabinet bij de invoering van een levensloopregeling ook moet kijken naar zelfstandige ondernemers.
 • Levensloopregeling: combinatie werk en tijd voor andere doelen (Ministerie van Financiën, persbericht 16 september 2003). Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft vandaag, als onderdeel van het fiscale pakket 2004, het wetsvoorstel levensloopregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De levensloop van mensen is de afgelopen decennia veranderd. Opleiding, werk, gezinsvorming en zorg variëren veel en zijn minder voorspelbaar opgebouwd dan in het verleden. Er bestaat een toenemende behoefte aan mogelijkheden om werk en tijd voor andere doelen te combineren en meer over de levensloop te spreiden. Om het vinden van een juist evenwicht tussen verschillende taken mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat tijd en inkomen op de juiste momenten beschikbaar zijn, wordt een levensloopregeling geïntroduceerd.
 • A.L. Bovenberg: Nieuwe levensloopbenadering (OSA Discussion Paper 2003-1). In de afgelopen jaren is er groeiende belangstelling voor de zogenaamde levensloopbenadering. Deze benadering verschaft een nieuw perspectief van waaruit een aantal maatschappelijke vraagstukken in hun onderlinge samenhang kunnen worden bezien.
 • Afscheid Nel van Dijk als directeur LBL (leeftijd.nl, 9 juli 2003). Op 25 juni 2003 heeft het LBL , het expertisecentrum leeftijd en maatschappij, afscheid genomen van Nel van Dijk als directeur van het LBL. Dat gebeurde o.a. met een inhoudelijke bijeenkomst rond het thema ''leeftijd, gender en etniciteit: overeenkomsten en verschillen''. Dit is het korte verslag; het uitgebreide verslag volgt later. Wel zijn nu al beschikbaar de inleidingen van
 • Christel Kohlmann: Leve het levensloopdenken? Keuzemogelijkheden van wieg tot graf (LOVER, juni 2003). Er waart een nieuw fenomeen door Den Haag en omstreken: het levensloopbeleid. De populaire parapluterm presenteert oude kwesties als ''arbeid & zorg'', ''flexibele dagindeling'' en ''combinatiescenario'' in een nieuw jasje, zoveel is duidelijk. Hamvraag: brengt levensloopdenken ook nieuwe oplossingen met zich mee?
 • Veel CAO`s bevatten levensloopbestendige afspraken (Ministerie van SZW, persbericht 12 maart 2003). In veel CAO’s staan één of meerdere afspraken waardoor werknemers hun werk makkelijker kunnen combineren met zorgtaken, scholing en vrije tijd, zogenaamde ‘levensloopbestendige’ afspraken. Zo staan in 85 procent van de CAO’s afspraken die het combineren van werken en zorg makkelijker maken, bijvoorbeeld over ouderschapsverlof, zorgverlof of kinderopvang. In 96 procent van de CAO’s zijn afspraken gemaakt over scholing en 98 procent kent afspraken over leeftijdsbewust personeelsbeleid.
 • Nicolien van Doorn: Voorbereid op de oude dag (Trouw, 22 februari 2003). ''Daarmee is meteen het grootste verschil aangegeven tussen de huidige en de vorige generatie ouderen. Wij bereiden ons voor op het ouder worden, onze ouders deden dat niet.''
 • Elaine de Boer: We moeten dit kabinet een kans geven (Volkskrant, 21 februari 2003). Balkenende en Bos zijn het eens dat alle verlofregelingen, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof, in één nieuwe levensloopregeling gebundeld moeten worden.
 • Combinatie werk en privé krijgt onvoldoende (FNV e-Magazine, 29 januari 2003). Werknemers zien nog onvoldoende kans werk te combineren met scholing, vrije tijd en zorg. De combinatie van werken en mantelzorg scoort met het rapportcijfer 5 het laagste. Dit blijkt uit een onderzoek van de FNV: Levensloopenquête: de keuzes van je leven.
 • Nyfer: ouderschaps- en zorgverlofregelingen voldoen niet meer (MKB-Net Nieuws, 30 januari 2003). Er moet 3,2 miljard euro worden geinvesteerd in regelingen die de combinatie zorg-werk verbeteren. Dat stelt onderzoeksinstituut Nyfer in zijn rapport ''Even een pauze in de levensloop''.
 • Even pauze in de levensloop (Nyfer, persbericht 27 januari 2003). Er moet een regeling komen die mensen in staat stelt om in het spitsuur van het leven meer tijd vrij te maken voor de zorg voor kinderen, ouders of studie, zonder dat dit gepaard gaat met een groot inkomensverlies. Compensatie kan plaatsvinden door aan het einde van de loopbaan langer door te werken. Zo’n regeling moet een individueel karakter krijgen – werknemers moeten er zelf voor sparen – en maximale keuzevrijheid bieden. Doordat de inzet van arbeid beter wordt gespreid over de levensloop en er minder mensen uitvallen, zal zo’n regeling zichzelf bedruipen. Dit stelt NYFER in het onderzoek
 • RMO-advies : Levensloop als perspectief. Brief van Staatssecretaris Phoa (SZW) dd. 16 januari 2003 aan de Tweede Kamer ter aanbieding van dit advies. De reactie zal aan het volgende kabinet worden overgelaten.20022001
2000

1999
 • Levensloop in de 21e eeuw (v/m). Verslag van een symposium op 13 oktober 1999 in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Den Haag, Joke Smit Stichting, januari 2001. Met bijdragen van Hanske Evenhuis-Van Essen, Len Rempt-Halmmans de Jongh, Carien Evenhuis, Jeltje van Nieuwenhoven, Yolanda te Poel, Joop Schippers en Louise Groenman.
 • Sociaal-Economische Raad (SER): Bevordering arbeidsdeelname ouderen (1999/18). Samenvatting. Volledige tekst in PDF.

1998

1992