woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Agenda
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  AGENDA 
LOPENDE AGENDA

Zie ook  het Prikbord van het Vrouwenplein Amsterdam - de Opzij activiteitenagenda - de Aktie Agenda - onze Agendakast

Naar overzicht archiefpagina's 

AGENDA 2009


maart 2009

vrouwendag.nl

Jaarlijks zijn er in meer dan 100 gemeenten activiteiten rond  Internationale Vrouwendag (8 maart). Ook dit jaar publiceren wij een overzicht op www.vrouwendag.nl . Je kunt activiteiten melden bij redactie@vrouwendag.nl.

 • donderdag 5 maart 2009: Symposium Female Leadership. Met o.a. Jan van der Boon (Genderbeleid bij de Universiteit Leiden), prof.dr. Els Goulmy ('Grand Slam for Women’), en Sybilla Dekker (Diversiteit in Leiderschap, Kansen).   Tijd: 14.45 tot 18.00 uur. Plaats: Kamerlingh Onnes Gebouw, Lorentzzaal , Steenschuur 25, Leiden. Aanmelden bij: m.j.p.okker@bb.leidenuniv.nl
  of: mjaa.nijhuis@bb.leidenuniv.nl
 • donderdag 5 maart 2009:  Stine Jensen houdt de Annie Romein-Verschoorlezing : Grensverleggend of grensoverschrijdend? Beeldvorming van mannelijkheid en vrouwelijkheid in de populaire cultuur. Co-referent: Anja Meulenbelt. Plaats: Groot Auditorium, Rapenburg 73, Leiden. Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)   
 • maandag 9 maart 2009: Naema Tahir spreekt de Aletta Jacobslezing 2009 uit: Is de seksuele revolutie doorgeslagen? De emancipatoire sensualiteit van de moslima. Met reacties van Elsbeth Etty en Larissa Pans. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Plaats: Aacademiegebouw, Beorestraat 5, Groningen. Toegang: 4 euro.
 • donderdag 12 maart 2009: Lancering Female Factor. Plaats:  Rhijnauwenselaan 14, Bunnik.   Tijd: 17.30 - 22.00 uur. Op 12 maart is het zover. We vieren de lancering van FemaleFactor en combineren het met de eerste Club FemaleFactor, het 2- maandelijkse netwerkevent voor de leden.
 • maandag 16 maart 2009: Nieuw Leiderschap in de Financiële Wereld. Hoe kon het dat teams niet meer functioneerden, dat ego’s domineerden boven gezamenlijk gedragen keuzes? Tijd: 16.00 uur. Organisatie: De Rode Hoed, Opportunity in Bedrijf, Asscher Consultancy, Van Iren Consultancy en het Financieele Dagblad. Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam.


april 2009


mei 2009

 • vrijdag 15 mei 2009 :  Gender up-to-date. Actuele vraagstukken zoals de kredietcrisis, migratie, en genetische manipulatie worden vanuit een gender-perspectief besproken.  Organisatie: NGV. Tijd:  14 tot 16.30 uur. Plaats: Utrecht. Toegang is gratis.  info@genootschapvrouwenstudies.nl
 • vrijdag 15 mei 2009: Congres Vrouwen in Europa. Organisatie: FNV Vrouwenbond. Een dag om meer te weten te komen over de rol van vrouwenorganisaties en vakbeweging om het Europese beleid te beďnvloeden, kennis te maken met voorbeelden van vrouwenprojecten en in debat te gaan met Europarlementariers. Plaats: Zalencentrum Vredenburg, Vredenurg 19, Utrecht. Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Aanmelden vóór 1 mei 2009 bij post@fnvvrouwenbond.nl


 

ARCHIEF 2008


januari 2008

maandag 14 en woensdag 16 januari 2008 | Vier feministische vrouwen van verschillende generaties gaan gezamenlijk on tour. Publiciste Heleen Mees, bekend van haar pleidooi voor meer vrouwen aan de top, programmamaakster Sunny Bergman, van de actie Beperkt Houdbaar, schrijfster Naema Tahir, die zich bezighoudt met de positie van allochtone vrouwen en Cisca Dresselhuys, hoofdredactrice van Opzij. Onder leiding van journaliste Sandra Rottenberg gaan zij in debat over actuele vrouwenzaken. De twee bijeenkomsten worden gehouden op maandagavond 14 januari 2008 in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht en op woensdag 16 januari 2008 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Beide avonden vangen aan om 20.15u. Lees verder >>>
 • donderdag 17 januari 2008: Vrouw en muziek. Feestelijke bijeenkomst, gevolgd door de Nieuwjaarsborrel van het IIAV. Tussen 12.30 en 16.30 uur is er een ‘LuisterSalon’, met drie maal een uur muziek van vrouwelijke componisten en na ieder uur een rondleiding van 30 minuten door het IIAV-gebouw. Nieuwjaarsborrel vanaf 17.00 uur. Plaats: IIAV, Obiplein, Amsterdam.


februari 2008


maart 2008

vrouwendag.nl

Dit jaar zijn er in meer dan 100 gemeenten activiteiten rond  Internationale Vrouwendag (8 maart). Je vindt ze op www.vrouwendag.nl . Jullie activiteit ontbreekt nog ? Mail dan meteen naar : redactie@vrouwendag.nl. Zetten we jullie er ook bij !

 • dinsdag 18 maart 2008, 20.00 uur (Amsterdam, De Balie): Vrij van geest.
  Tussen Belle van Zuylens laatste publicatie Drie vrouwen (1796) en Simone de Beauvoirs debuut Uitgenodigd (1943) ligt bijna 150 jaar. Toch hebben deze twee vrouwelijke denkers dezelfde filosofische begrippen - vrijheid en gelijkheid - centraal gesteld in hun werk. Bovendien gebruikten ze beiden meerdere genres en stijlen - essays, toneelstukken, politieke pamfletten en romans - om hun gedachtegoed naar voren te brengen. Lang voor Simone de Beauvoirs pleidooi De tweede sekse (1949) schreef Belle van Zuylen al dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in hoge mate bepaald worden door een seksespecifieke opvoeding en scholing.
  De schrijfster en filosofe Joke J. Hermsen publiceerde onlangs De liefde dus (2008), een roman over Belle van Zuylen en redigeerde de essaybundel Alles welbeschouwd (2008) over Simone de Beauvoir, naar aanleiding van haar honderdste geboortejaar.
  Wat verbindt deze twee vrouwelijke denkers? Joke J. Hermsen opent de avond en geeft vervolgens het woord aan Rosi Braidotti, die in haar lezing Belle van Zuylen en Simone de Beauvoir als onafhankelijke denkers naast elkaar zet. Ann Meskens gaat in op de veelzijdigheid van beider oeuvre. Karen Vintges vertelt in haar lezing ‘Het is tijd dat we het weer over de liefde gaan hebben’ waarom de De Beauvoir in haar artikelen na de jaren vijftig de liefde centraal stelt. Marli Huijer betoogt in haar lezing ’De onvrijheid van gelijkheid’ dat het leven complexer wordt naarmate mannen en vrouwen meer gelijk zijn.
   


april 2008
 • Donderdag 3 en vrijdag 4 april 2008: Gelijke behandeling in arbeidssituaties: wetgeving en praktijk. Tweedaags seminar voor NGO's en vakbondenArt.1, de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie, organiseer in samenwerking met Movisie, LEEFtijd en E-Quality, een tweedaags seminar over gelijke behandeling en non-discriminatie bij de arbeid. Dit seminar, nog gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Europees Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen (2007), richt zich op NGO’s en vakbonden. Het seminar vindt plaats in Vergadercentrum Vredenburg 19 in Utrecht.
 • vrijdag 25 april 2008: Themabijeenkomst 'Imagine no limits' (Rotterdam, Regardz Airport Hotel Rotterdam, 13.30 - 18.00 uur). Stel je eens voor dat je elke dag je talenten gebruikt ... Organisatie: Ad Femini.
 • vrijdag 25 april 2008: Seksualisering van de maatschappij. (Eurodusnie, april 2008). Leiden, Marinus van der Lubbe zaal, 20.30 uur. Debat over de vraag of de vermeende seksualisering van de maatschappij een reëel verschijnsel is, een media-hype of een onderdeel van het normen- en waardenoffensief van het christelijke kabinet. Deelnemers aan de discussie zijn onder andere Lieke Peeters (beeldend kunstenaar en medewerker aan het blad Grenzeloos), Inge van de Velde (feministe) en Renzo Verwer (co-auteur van het vorig jaar verschenen Manifest 'stop de nieuwe preutsheid ' ).


mei 2008

 • Enschede | donderdag 29 mei, 20-22 uur: Symposium Werk, Kind en Zorg. Plaats: Best Western Dish Hotel, Boulevard 1945, huisnummer 2. Organisatie: Enschedese Vrouwen Raad.


juni 2008

 • Speciaal voor vrouwen | Bouwreis naar Roemenië: 7 t/m 14 juni 2008 : Bent u een vrouw en heeft u voldoende wilskracht om verschil te maken ? Dan nodigen wij u uit voor onze volgende bouwreis naar Roemenië. Van 7 tot en met 14 juni 2008 bundelen vrouwen hun krachten en bouwen zij samen met de lokale bevolking aan een hoopvolle toekomst.
 • Op donderdag 12 juni 20008 organiseert de Vereniging voor Vrouw en Recht een themabijeenkomst over het onderwerp 'Ouderschapsplan bij huiselijk geweld' met inleidingen van advocaat Els van Blokland en medewerkster van de Raad voor de Kinderbescherming Mia Meijers. Na de inleidingen is er ruimte voor eigen inbreng en discussie. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, van 16.00 - 18.30 uur. Voor leden kosteloos; niet leden betalen € 25,- (studenten € 10,-). Aanmelden kan via de website van de Vereniging voor Vrouw en Recht ( www.vrouwenrecht.nl ). 
 • woensdag 18 juni 2008: Symposium Vrouwen van de wereld (Den Haag, Haagse Hogeschool, 13:00 - 16:00).

september 2008

oktober 2008


november 2008

 • vrijdag 21 november 2008: Emancipatie in de Tweede Kamer- De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseert op vrijdag 21 november in samenwerking met de ambassade van Zweden een emancipatieconferentie. Het thema van de conferentie is ‘emancipatie en arbeidsparticipatie’, waarbij het Zweedse en Nederlandse emancipatie- en arbeidsmarktbeleid centraal staat.
     
 • vrijdag 21 november 2008: Parade van feministische mannen. Persbericht over het afscheidsymposium voor Mineke Bosch, die het Centrum voor Gender en Diversiteit (Universiteit Maastricht) verlaat.

 • 21 en 22 november 2008 : Welk feminisme willen we in de 21e eeuw? (Grenzeloos.org, oktober 2008). Welk feminisme willen we in de 21e eeuw? Ter gelegenheid van ons honderdste nummer organiseert Grenzeloos een conferentie om het feminisme weer voor links op te eisen. ‘Vrouwen moeten zich niet gedragen als slachtoffers.’ ‘De overheid mag niet betuttelen.’ De feministe van deze tijd vecht voor zichzelf: de powerfeministe gaat voor haar carričre, de bimbofeministe maakt zichzelf tot lustobject. Is dit nou het feminisme van de 21e eeuw?Naar overzicht archiefpagina's

Zie ook het Prikbord van het Vrouwenplein Amsterdam - de Aktie AgendaOpzij - kickbenik.nl - onze Agendakast