woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Veelgestelde vragen
 Symbolen
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  VEELGESTELDE VRAGEN 
VEELGESTELDE VRAGEN

INHOUD


Doel van deze site

 • Doelstelling
  • Zichtbaar en toegankelijk maken van informatie over ontwikkelingen en standpunten in het maatschappelijk emancipatieproces in Nederland. Daarbij ligt mede accent op de politieke en beleidsmatige discussie en ontwikkelingen.
  • Attenderen op actuele kwesties, ontwikkelingen en bijeenkomsten. 
  • De weg wijzen naar groepen, organisaties en instanties die zich direct of indirect met het emancipatieproces bezig houden.
  • Stimuleren van discussie over emancipatievraagstukken.

Wij doen dit door:

  • nieuwsberichten (in dag- en weekbladen, en elders op internet), en wel in brede zin, dus ook als het gaat om arbeidsmarkt en sociale zekerheid, etniciteit, levensloop, seksueel geweld en vrouwenhandel, wetenschappelijk onderzoek enz.
  • agendaberichten
  • dossiers op een aantal kernvraagstukken in het emancipatieproces
  • uitvoerige informatie over beleid en politiek, met name ter gelegenheid van de verkiezingen 2001 en 2002.
  • biografische berichten van vrouwen en feministen (deels nog in ontwikkeling)
  • factsheets inzake een aantal kernthema’s in het emancipatieproces, mede aan de hand van een terugblik op de afgelopen 40 jaar. Dit onderdeel is eveneens in ontwikkeling.
  • hiernaast organiseert de redactie regelmatig (geleide) discussies over actuele thema’s.

 • Waarom wordt deze site gemaakt ? Er is toch al heel veel informatie online ?
  Precies daarom: al die informatie op internet staat overal en nergens. Alle belangrijke emancipatiesites, zoals vrouweninfo.nl, e-quality.nl en de verschillende regionale emancipatiesites, hebben hun vanzelfsprekende focus. Ministeries geven vooral informatie over hun eigen beleid, wetgeving en activiteiten. Weinig sites streven naar het geven van een totaalbeeld. Dat is natuurlijk ook lastig maar het leek ons nuttig dat iemand daarmee zou beginnen.
  Daarnaast leggen wij bijzonder accent op landelijk beleid en politiek. Juist hier geldt dat op internet wel de nodige informatie is te vinden, op de websites van de overheid, het parlement en maatschappelijke organisaties bijvoorbeeld, maar dat die nergens bij elkaar wordt gebracht.


Het gebruik van deze site
 • Inrichting van de site
  Een goede indruk van de inrichting van deze site krijgt u met de
  sitemap.
   
 • Navigeren: hoe kom ik snel waar ik wezen wil ? 
  U heeft een aantal mogelijkheden
  • het uitklapmenu aan de linkerkant; dat geeft u snel toegang tot de hoofdrubrieken en de belangrijkste subrubrieken. 
  • de sitemap, altijd onder handbereik via de button hspace=0 rechtsboven
  • de lokatiebalk bovenin, waardoor u makkelijk kunt terugklikken naar een ''hoger'' liggende rubriek
  • de button ''naar de vorige pagina'' links onder het hoofdmenu
  • het zoekvenster.
    
 • Zoekmogelijkheden 
  Het zoekformulier is altijd bij de hand. U vindt het aan de linkerzijde, onder de button ''naar de vorige pagina'' of rechtsboven, via de button hspace=0. Van alle pagina's / items waarin de door u gezochte term voorkomt, wordt de bovenzijde getoond, dus niet noodzakelijk het tekstdeel waarin uw zoekterm staat. Om de gehele tekst van die pagina / dat item op het scherm te krijgen, klikt u op de link hspace=0. Vervolgens kunt u met CTRL-F snel op zoek naar het gezochte woord. 
  • NB: lange pagina's worden opgesplitst: dan ziet u onderaan een balk met (sub)pagina's. In die gevallen moet u het zoeken met CTRL-F één of meer keren herhalen.
       
         
 • Printen
  U kunt elke pagina printen door rechtsboven te klikken op de button hspace=0.
      
 • Contact: webformulier, gewone mail, post
  U kunt contact opnemen met de redactie van emancipatie.nl via ons webformulier (klik rechtsboven op hspace=0), via een mailtje naar redactie@emancipatie.nl of door een briefje naar Tweede Schuytstraat 210, 2517 TR  Den Haag.
     

De makers van deze site

 • Wie is verantwoordelijk voor deze site ?
  Deze website is een uitgave van de Stichting emancipatie online (Steo). Informatie over deze organisatie vindt u hier.
     
 • Wie doet de redactie ?
  De redactie wordt gevoerd door Carien Evenhuis en Jeroen de Wildt. Beiden doen dit onbetaald, in hun vrije tijd en op vrijwillige basis.
  • Carien Evenhuis (1946) is momenteel voorzitter van het Clara Wichmann Instituut. Zij was o.m. lid van de abortusgroep van Dolle Mina, en later redacteur van Vrouwen en hun Belangen (1974-1983) en voorzitter van PEAC, de emancipatiegroep van D66 (1979-1981). Zij was o.a. lid van de Emancipatieraad (1981-1989), voorzitter van de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen (1989-1994), voorzitter van het Landelijk Bureau Leeftijd (1994-2001) en lid van de Tijdelijke Expertise Commissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel TECENA (1998-2000). Vanuit de Joke Smit Stichting coordineerde zij verschillende projecten, o.m. Onze Vrouw in Den Haag en Vliegend Vaatwerk. Zij publiceerde over o.m. pensioenen, gelijke behandeling en levensloop.
  • Jeroen de Wildt (1949) was vanaf 1973 actief in de actiegroep Man-Vrouw-Maatschappij (MVM), o.a. als secretaris van het project anti-discriminatiewetgeving. Hij was mede-oprichter en redacteur (1974-1979) van LOVER, het literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging.  Van 1979-1998 werkte hij als jurist op de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het Ministerie van SZW, waar hij betrokken was bij de opstelling van de meeste Nederlandse anti-discriminatiewetten en bij de goedkeuring van het VN-Vrouwenverdrag. Ook was hij 10 jaar secretaris van de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE). Sinds 1998 werkt hij als senior-adviseur van de ambtelijke top van het Ministerie van SZW. Van 2004-2007 was hij secretaris en adviserend lid van de Visitatiecommissie Emancipatie (zie ons dossier 037). Daarnaast en daarna bleef hij in zijn vrije tijd actief in de (vrouwen)emancipatiebeweging, o.a. als secretaris van de Joke Smit Stichting. In 1984 redigeerde hij met Marijke Harberts de verzamelbundel feministische artikelen van Joke Smit, ''Er is een land waar vrouwen willen wonen''. In 2000 nam hij het initiatief tot de website emancipatie.nl, daarna zette hij samen met Carien Evenhuis ook vrouwenverdrag.nl, gelijkebehandeling.nl, emancipatie.startpagina.nl, emancipatie-lokaal.startpagina.nl en vrouwendag.nl op. 
      
 • Wie tekenen voor design en techniek ?
  De site is gebouwd en ontworpen door Het Wep: Wouter van Kastel en Peter Westerhof.
     
 • Waarom deze kleuren ?
  Een beetje historisch bewustzijn is nooit weg. Dieppaars, helder groen en wit zijn de klassieke feministische kleuren, zoals die o.a. werden gevoerd door de suffragettes van de Engelse Women’s Social and Political Union (Sheila Rowbotham, A Century of Women. The History of Women in Britain and the United States. Penguin Books, 1997, p. 10).

Geschiedenis van deze site

 • In 1999 is de (particuliere, onafhankelijke) Joke Smit Stichting begonnen artikelen van en informatie over de feministe Joke Smit (1933-1981) online te brengen. Hierop voortbouwend heeft zij de site emancipatie.nl ontwikkeld, om het emancipatieproces in Nederland in beeld te brengen. In de startfase (maart - september 2000) concentreerde de redactie zich op nieuws en actualiteiten en het Nederlandse emancipatiebeleid.  Daarna werd het informatie-aanbod voortdurend verbreed, zodat de site in korte tijd kon uitgroeien tot een van de belangrijkste digitale aanbieders van Nederlandse emancipatie-informatie.
 • Op 29 mei 2001 heeft de Joke Smit Stichting haar internetactiviteiten (emancipatie.nl, vrouwenverdrag.nl en het beheer van een aantal voor de vrouwenbeweging relevante domeinnamen) overgedragen aan de door haar opgerichte stichting emancipatie online.