woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 meerjarennota emancipatiebeleid
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DOSSIERS  >  DOSSIERS OP ALFABET  >  DOSSIERS M
 >  MEERJARENNOTA E... 
MEERJARENNOTA EMANCIPATIEBELEID - DOSSIER 004

Meerjarennota Emancipatiebeleid: "Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid"

Index

Aktueel

 • Aan de Meerjarennota Emancipatiebeleid wordt uitvoerig aandacht besteed in de rubriek Forum. Daar vindt u reacties, commentaren en adviesaanvragen. In het onderdeel Logboek is alles nog eens chronologisch bijeengezet, zodat daar ook de nieuwste berichten makkelijk te vinden zijn.

Waar gaat de Meerjarennota Emancipatiebeleid over ?

In de woorden van het Ministerie van SZW:

Om de arbeidsdeelname van vrouwen te laten stijgen van 51 procent nu naar 65 procent in 2010 en de deelname van mannen aan onbetaalde zorg te laten toenemen naar 40 procent is ook na 2002 een forse uitbreiding van de kinderopvang nodig en moet worden geïnvesteerd in verlofregelingen. Deze kabinetsperiode is een toename van het aantal kinderopvangplaatsen voorzien van circa 90.000 tot zo’n 160.000 in 2002. Tegenover investeringen in extra kinderopvang en betaald verlof staan ook extra baten. Door de stijgende arbeidsdeelname van vrouwen daalt het beroep op inkomensafhankelijke regelingen en kostwinnersvoorzieningen waardoor de belasting- en premieopbrengsten aanzienlijk toenemen. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om de regelingen waarin kostwinnersfaciliteiten aan de orde zijn te vervangen door faciliteiten die de combinatie van arbeid en zorg bevorderen.

Dit staat in de nota ‘Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid: Meerjarennota Emancipatiebeleid’, die staatssecretaris Verstand namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de nota worden o.m. op basis van wetenschappelijke verkenningen van trends, risico’s en kansen voor het emancipatieproces in de 21e eeuw richtingen aangegeven voor het toekomstige emancipatiebeleid. De nota wordt voorgelegd aan adviesraden en maatschappelijke groeperingen. Speciale aandacht wordt daarbij gevraagd voor allochtone vrouwen en jongeren. Volgens het kabinet zijn de kennis en deskundigheid van deze adviesraden en maatschappelijke groeperingen nodig om een effectief emancipatiebeleid te kunnen ontwikkelen met een breed draagvlak.

Opbouw van de nota en het achtergronddeel

De nota beslaat 6 hoofdstukken:

 1. Inleiding
 2. Arbeid, zorg en inkomen
 3. Macht en besluitvorming
 4. Mensenrechten en vrouwen
 5. Informatiesamenleving
 6. Dagindeling

In een achtergronddeel zijn 5 verkenningen opgenomen die ten behoeve van de nota zijn gemaakt. Deze zijn geschreven door externe wetenschappers op eigen titel. De teksten, die zijn afgesloten in juni 1999, zijn gebruikt als basismateriaal voor de hoofdstukken die specifieke terreinen tot onderwerp hebben:

 1. Inleiding
 2. Dr. Janneke Plantenga en dr. Joop Schippers
  Arbeid, zorg en inkomen
 3. Dr. Monique Leijenaar
  Macht en besluitvorming over emancipatie en participatie
 4. Drs. Corinne Packer
  De ontwikkeling van mensenrechten van vrouwen
 5. Dr. Valerie Frissen
  De informatiesamenleving
 6. Ir. C. Machielse en drs. I.P. Meerts
  Van Taak tot Zaak. Het gebruik van tijd en ruimte door taakcombineerders in 2010.

Persberichten SZW en aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer

Waar is de nota te krijgen / te lezen / te bestellen ?

Papier

 • De nota en het daarbijbehorende achtergronddeel met verkenningen zijn gratis te verkrijgen via het informatienummer van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): 0800-9051.
 • Brief en nota - maar niet het achtergronddeel - zijn ook bij de SDU online te bestellen als TK-stukken; dan betaalt u f 26,11 (exclusief BTW en verzendkosten). Downloaden is dus heel wat sneller en goedkoper !

Online

 • Het Ministerie van SZW heeft alleen de nota en dus niet het achtergronddeel online gebracht. Op zijn site is de nota te lezen in PDF.
 • De Kamer heeft de stukken laten drukken onder het dossiernummer 27061: de aanbiedingsbrief als nr. 1, de nota als nr. 2. De stukken kunnen worden gevonden via www.overheid.nl (in PDF-opmaak) maar staan bij wijze van service ook op deze site:

Downloaden

 • De nota in PDF:
  • eveneens vanaf de site van het Ministerie van SZW (alleen de nota)
  • of vanaf www.overheid.nl (zoek Officiële publikaties, Kamerstukken, dossiernummer 27061)
  • of vanaf deze site (zie hierboven bij online)
 • De nota in Word, down te loaden vanaf deze site (gebruik rechtermuisknop, klik hier, doel opslaan als...)

Engelse versie

 • Van de Meerjarennota is ook een Engelstalige editie gemaakt: "From Women's Lib to Inalienable Right". Klik hier voor de PDF-versie, resp. de html-versie.

Eerdere beleidsdocumenten

Literatuurlijsten

Reacties

Voorstellen tot verbetering of aanvulling van dit dossier kunt u zenden aan de paginaredactie, per adres redactie@steo.nl .

Voor reacties op de Meerjarennota zelf: zie hier.