woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 informatiepunt gelijke behandeling
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DOSSIERS  >  DOSSIERS OP ALFABET  >  DOSSIERS I
 >  INFORMATIEPUNT ... 
INFORMATIEPUNT GELIJKE BEHANDELING - DOSSIER 016

Oprichting van een informatiepunt gelijke behandeling (m/v)

30 mei 2001

19 maart 2001

5 februari 2001

  • De oprichting van een informatiepunt kwam ook aan de orde tijdens het nota-overleg van 5 februari 2001 over het Meerjarenbeleidsplan emancipatie (27061, nr. 3). Voor de meest recente informatie: zie dossier TK 27411.

14 december 2000

13 december 2000

6 december 2000

15 november 2000

3 oktober 2000

2 oktober 2000

28 september 2000

7 september 2000

  • Ongepubliceerde brief van Staatssecretaris Verstand van SZW aan (in elk geval:) het Clara Wichmann Instituut (CWI), het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie (LBL), het COC, het Landelijk Bureau Rassendiscriminatie (LBR), het Nederlands Juristen ComitÚ voor de Mensenrechten (NJCM) en enkele individuele personen.

augustus 2000

  • Ongepubliceerd rapport Berenschot over de oprichting van een Instituut Gelijke Behandeling. Ook geen elektronische tekst beschikbaar; korte samenvatting is te vinden achter het bovenstaande commentaar van het Clara Wichmann Instituut.

10 mei 2000

maart 2000

Astrid Feiter: "De blanke man is nog steeds norm in het overheidsbeleid". Interview met de Kamerleden Jet Bussemaker en Arthie Schimmel. Opzij, maart 2000, pp. 64-67.

Uit dit interview:

BUSSEMAKER: "Het is niet alleen mis op het politieke niveau, maar ook bij de ambtenaren. Die zien onvoldoende wat het belang ervan is. Daarom is het ook zo belangrijk dat het informatiepunt over het VN-Vrouwenverdrag er komt, waar ambtenaren beleidsvoornemens kunnen toetsen aan de aanbevelingen van het verdrag. Twee jaar geleden was ons dat al beloofd."

Als zo'n informatiepunt maar niet van de grond komt, wat moet je dan?

SCHIMMEL: "Kamervragen stellen."

BUSSEMAKER: "Vervolgens kunnen we een motie indienen. Net zoals Arthie en ik hebben gedaan met het belastingplan (waardoor de positie van deeltijdwerkers met een kleine baan werd verbeterd - AF), het kort betaald zorgverlof (het kabinet wilde een onbetaald verlof invoeren - AF) en de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand (die nu pas aan het werk hoeven als randvoorwaarden zoals kinderopvang goed geregeld zijn - AF). Onze moties hebben het kabinetsbeleid de andere richting in geduwd."