27411

Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001

Algemene stukken over het emancipatiebeleid in het parlementaire jaar 2000-2001
(19  september 2000 - 18 september 2001).

Voorgaande jaren: 
zie voor Emancipatiebeleid 2000:
dossier 26814
zie voor Emancipatiebeleid 1999:
dossier 26206

NOTA BENE: in dit parlementaire jaar is ook het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie behandeld. Een belangrijk deel van de algemene discussie over het emancipatiebeleid heeft dan ook in dat kader plaatsgevonden. Zie dossier 27061.

 
  Kamerstukken
 

Dit onderdeel wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site http://www.overheid.nl/ Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !

  Nr Datum Document
  komt

12-6-2001

Voortgangsrapportage Actieplan Emancipatietaakstellingen Departementen (Brief Staatssecretaris Verstand van SZW aan Tweede Kamer, 12 juni 2001)
  nr. 16

23-5-2001

Verslag van een Algemeen Overleg op 26 april 2001 van de Vaste Commissie voor OCenW met staatssecretaris Adelmund van OCenW, o.a. over de Aktuele Emancipatie Agenda 2001-2002 (stuk nr. 13)
 

nr. 15

 

1-5-2001

Verslag Algemeen Overleg op 11 april 2001 van de Vaste Commissies Defensie en SZW met staatssecretaris Van Hoof minister Jorritsma-Lebbink van Economische Zaken en staatssecretaris Verstand van SZW over de Voortgangsrapportage 2000 Actieplan emancipatietaakstellingen, hoofdstuk ministerie van Defensie 1998Ė2000 (SOZA-00-534).
  nr. 14

27-4-2001

Verslag Algemeen Overleg op 11 april 2001 van de Vaste Commissies EZ en SZW met  minister Jorritsma-Lebbink van Economische Zaken en staatssecretaris Verstand van SZW over de Voortgangsrapportage 2000 Actieplan emancipatietaakstellingen, hoofdstuk ministerie van Economische Zaken 1998Ė2000 (SOZA-00-534).  

 

nr. 13

16-3-2001

Brief Staatsssecretaris Adelmund van OC&W met Aktuele Emancipatie Agenda 2001-2002
  nr. 12 2-2-2001 Verslag algemeen overleg van 13-12-2000 over begrotingsbrief emancipatiebeleid 2001 en voortgang oprichting informatiepunt gelijke behandeling
  Handelingen 14 december 2000: stemmingen over de moties 8 t/m 11
  Handelingen 13 december 2000: plenair debat naar aanleiding van het algemeen overleg eerder op dezelfde dag, voornamelijk bedoeld voor de indiening van moties
  nr. 11 13-12-2000 Motie Schimmel (D66) en Bussemaker (PvdA) inzake het sociale stelsel in relatie tot levensloopbenadering. Alleen de SGP-fractie stemde tegen, dus deze motie is aangenomen.
  nr. 10 13-12-2000 Motie Bussemaker (PvdA) en Weekers (VVD) inzake het opstellen van een notitie over herintreders. Tegen stemden de fracties van D66, CDA en SGP, dus deze motie is aangenomen
  nr. 9 13-12-2000 Motie Bussemaker (PvdA) inzake het VN-Vrouwenverdrag. Voor stemden de fracties van SP, GroenLinks, PvdA, CDA en D66, dus deze motie is aangenomen
  nr. 8 13-12-2000 Motie Visser-Van Doorn (CDA) en Van Gent (GroenLinks) inzake verhoging van het budget voor de emancipatie-ondersteuningsstructuur. Voor stemden de fracties van SP, GroenLinks en CDA, dus deze motie is verworpen
  nr. 7 21-11-2000 Lijst van vragen en antwoorden over de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001
  nr. 6 20-11-2000 Brief van de Minister van FinanciŽn met aanvullende informatie over onderwerpen, besproken in het Algemeen Overleg van 11 oktober 2000
  nr. 5   nog niet gepubliceerd
  nr. 4 15-11-2000 Brief Staatssecretaris Verstand over het op te richten informatiepunt gelijke behandeling
  PM 30-10-2000 Vragen van de Vaste Commissie SZW over de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001 (TK 27411, nr. 1). Nu reeds beschikbaar als niet-dossierstuk. Worden t.z.t. met de antwoorden tesamen gedrukt.
  nr. 3 2-11-2000 Verslag van een Algemeen Overleg op  11 oktober van de vaste commissies voor FinanciŽn met  minister Zalm van FinanciŽn en staatssecretaris Verstand van SZW over de voortgangsrapportage 2000 Actieplan emancipatietaakstellingen  1999-2002 voor wat betreft departement FinanciŽn (SOZA-00-534). Zie ook nr 6.
  nr. 2 1-11-2000

Verslag van een Algemeen Overleg op  11 oktober van de vaste commissies voor SZW en voor VROM  met minister Pronk van VROM  en staatssecretaris Verstand van SZW over de voortgangsrapportage 2000 Actieplan emancipatietaakstellingen  1999-2002 voor wat betreft departement VROM (SOZA-00-534)

  nr. 1 19-9-2000 Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001
  Maatschappelijke reacties, voor zover online en bij ons bekend
  Kent u maatschappelijke reacties op dit dossier (persberichten, artikelen, adviezen, commentaren) die elders online staan en hier nog niet zijn vermeld ? Mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
  nr. 1: zie ons dossier 014 (Rijksbegroting 2001)
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl