woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 actieplan emancipatie-taakstellingen
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DOSSIERS  >  DOSSIERS OP ALFABET  >  DOSSIERS A
 >  ACTIEPLAN EMANC... 
ACTIEPLAN EMANCIPATIETAAKSTELLINGEN DEPARTEMENTEN - DOSSIER 015

28 december 2002

In het verkiezingsdebat op emancipatie.nl is de volgende stelling aan de eerste vrouwen op de kandidatenlijsten voorgelegd:

Stelling 10. In het kader van gendermainstreaming moeten in de komende kabinetsperiode alle departementen opnieuw 3 concrete taakstellingen emancipatie formuleren en uitvoeren.

Maria van der Hoeven (CDA):  Eens.
Dit lijkt me een goed idee. Alleen al als opdracht! Dit dwingt tot nadenken en dat kan helemaal geen kwaad. Ik ben benieuwd naar de resultaten en de drogredenen die men aanvoert waarom het niet zou kunnen.

Femke Halsema (GroenLinks):  Eens
De emancipatie is nog niet voltooid: kijk maar naar de samenstelling van het kabinet of naar de beloningsverschillen. Je kunt de zorg voor emancipatie niet op het bordje van ťťn bewindspersoon leggen; alle ministers en ministeries zijn daarvoor verantwoordelijk. Concrete doelstellingen horen daarbij: anders blijft het allemaal veel te vaag en kunnen ministers zich er te makkelijk onderuit draaien.

Tineke Huizinga (CU): Oneens

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens.
Maar ze mogen wel eens wat ambitieuzer en concreter zijn dan in de afgelopen vier jaar. Het mogen er overigens wel 5 zijn.

Agnes Kant (SP): Oneens

18 december 2002

  • Amendementen en moties bij de SZW-begroting 2003, nr 28600 XV, o.m.
    • nr 73, motie-Bakker (D66) over een nieuw Actieplan Taakstellingen Emancipatie (verworpen)

15 november 2002

  • overleg vaste TK-Commissie BZK met Minister Remkes, over o.m. de Eindrapportage Emancipatietaakstellingen 1998-2002.  Deze waren: 1. Het vergroten van het aantal leerplaatsen voor cursussen voor zwarte, migranten en vluchtelingen vrouwen met een lokale politieke ambitie; 2. Bevorderen van het aandeel vrouwen bij de politie; 3. Bevorderen van het aandeel vrouwen bij de brandweer; 4. Bevorderen van het aandeel vrouwen bij de ministeries. De eindrapportage werd 19 juni 2002 aan de TK toegezonden, maar is niet apart electronisch beschikbaar. Zie wel:

4 juli 2002

12 juni 2001

11 april 2001

  • De Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer heeft op deze woensdag twee Algemene Overleggen over de voortgangsrapportage Aktieplan Emancipatietaakstellingen Departementen:

11 oktober 2000

De Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer heeft op deze woensdag twee Algemene Overleggen over de voortgangsrapportage Aktieplan Emancipatietaakstellingen Departementen:

31 mei 2000

Bij brief van 31 mei 2000 zond Staatssecretaris Verstand de Tweede Kamer de eerste integrale voortgangsrapportage over het Aktieplan Emancipatietaakstellingen Departementen (TK 26206, nr. 11). Daarover verscheen ook:

8 mei 2000

  • Brief van 8 mei 2000 van Staatssecretaris Verstand aan de Vaste TK-commissie voor SZW over de stand van zaken met de uitvoering van de motie Bussemaker c.s. (zie hieronder bij 17 juni 1999).

maart 2000

Astrid Feiter: De blanke man is nog steeds norm in het overheidsbeleid. Interview met de Kamerleden Jet Bussemaker en Arthie Schimmel. Opzij, maart 2000, pp. 64-67.

  • Het kabinet doet veel te weinig aan emancipatie, vinden de Kamerleden Jet Bussemaker en Arthie Schimmel. Zeker zes ministers moeten binnenkort bij hen op het matje komen: ze hebben er met de pet naar gegooid bij het formuleren van emancipatiedoelstellingen op hun departement. Jan Pronk is het eerst aan de beurt. De taakstellingen die hij heeft ingeleverd, zijn ondermaats.

17 juni 1999

26 mei 1999

8 april 1999