woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 nieuw op de site
 Archief
 Nieuwsbrief
 [Afgeschermd gedeelte]
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE 
NIEUW OP DE SITE

dinsdag 24 februari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Maaike Tindemans: Vrouwen worden kostwinners (Zibb, 24 februari 2009). Veel vrouwen werken in beroepen die minder conjunctuurgevoelig zijn. Als mannen wel hun baan verliezen, wordt langzaam maar zeker de kostwinnende vrouw de norm, aldus het FD. Zowel de Taskforce Deeltijdplus als het Sociaal en Cultureel Planbureau verwacht dat de crisis, net als in de jaren tachtig, vrouwen een financiële prikkel geeft om meer uren te maken.

Onze andere sites:
maandag 23 februari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Vrouwen volgen in het MBO hogere opleidingen dan mannen (CBS webmagazine, 23 februari 2009). Van de totaal 513.000 mannen en vrouwen in het MBO (2007/2008) volgden respectievelijk 63 en 77 procent een opleiding op minimaal niveau 3, dat wil zeggen een vak-, een middenkader- of specialistenopleiding. Bij de vrouwelijke mbo’ers waren opleidingen voor sociaalpedagogisch werk veruit het populairst.
 • Nathalie Righton: 'Wij zijn geen barbaren' (Volkskrant, 22 februari 2009). Dat in Somalië niemand opkomt voor meisjes maakt me radeloos Het is mishandeling en verminking, hoe kun je daar voor zijn? Twaalf migrantenvrouwen die in Nederland wonen, maar veelal hun wortels hebben in Afrika of het Midden-Oosten, hebben zich laten fotograferen en interviewen voor de bundeling Ik zeg nee – Vrouwen getuigen tegen genitale verminking.
 • Emancipatie vrouw begint op schoolplein (Volkskrant, 19 februari 2009, hoofdredactioneel commentaar). De vrouwenemancipatie gaat niet snel genoeg. De percentages uit de Emancipatiemonitor 2008 die het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag presenteerden, zijn teleurstellend. Maar het is de vraag of het echt zo droevig is gesteld met de emancipatie. Het is waarschijnlijker dat het kabinet zichzelf onrealistische doelen heeft gesteld. De trend achter de cijfers is namelijk helemaal niet zo somber.

Onze andere sites:
zondag 22 februari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Dirk wint eerste hoofddoekprijs (Telegraaf, 21 februari 2009). Het bedrijf Dirk van den Broek heeft zaterdag in Amsterdam de eerste Hoofddoekprijs gekregen, omdat het bedrijf zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappelijke acceptatie van de hoofddoek op de werkvloer. Organisator was de Poldermoslima Hoofddoekbrigade, die strijdt tegen discriminatie van vrouwen met een hoofddoek op de werkvloer.
 • Plan voor meer vrouwen in de politiek (Omroep Brabant, 20 februari 2009). Brabant scoort slecht als het gaat om vrouwen in de gemeentepolitiek. Van alle gemeenteraadsleden in Brabant is 23 procent vrouw. Daarmee staat Brabant in het onderste deel in de ranglijst, net boven Zeeland en Limburg. Een groep vrouwelijke Brabantse politici presenteerde een plan om bij de verkiezingen volgend jaar meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen.
 • Vrouw kiest voor langere deeltijdbaan (NRC-Handelsblad, 18 februari 2009). 18 febr. Het aantal vrouwen met een baan is toegenomen van 53% in 2005 tot 59% in 2008. Vrouwen werken nog steeds het liefst in deeltijd, vooral vrouwen met kinderen, maar hun deeltijdbanen worden wel iets langer tot gemiddeld wekelijks 24,8 uur in 2007.
 • Jojanneke van den Berghe: Emancipatie lichtjes in beweging (De Pers, 17 februari 2009). Dat de emancipatiegolf niet al te kabbelend voort stroomt, merkten we al aan de belangstelling die het onderwerp de laatste jaren genoot. Vele manifesten en boeken werden er geschreven, debatten volop gevoerd. In de Emancipatiemonitor 2008 blijkt dat er ook in de praktijk wat beweging zit. Reden tot juichen is er niet: 'We hebben voor het eerst naar pensioenen gekeken, vrouwen bouwen veel minder op. .. En ook op andere gebieden is de boel nog stevig vastgeroest.
 • Barbara Nieuwenhuysen: Wonder nodig om doelstellingen vrouwen aan de top te halen (z24.nl, 18 februari 2009).  Tenzij er een wonder gebeurt, lijkt het onmogelijk de doelstelling van het kabinet van 20 procent vrouwen in topfuncties in 2010 te halen. In 2007 werd “slechts 7%” van de topposities bij de 100 grootste bedrijven in Nederland door vrouwen bekleed, veel lager dan de 20% die het kabinet in zijn emancipatiebeleid nastreeft. Van de hoogleraren in Nederland was in 2007 11 % vrouw, van de raden van bestuur van universiteiten 7 %.zaterdag 21 februari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • 'Tijd voor minister van Emancipatie' (De Telegraaf, 20 februari 2009). Er moet een minister van Emancipatie komen. Daarvoor pleit Saskia Wieringa, directeur van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging.donderdag 19 februari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Laura van Baars: Witte werkster is teken van emancipatie (Trouw, 19 februari 2009). In Zweden is de werkster witgewassen. De huishoudelijke hulp wordt als een belangrijk emancipatiemiddel gezien en is aftrekbaar van de belastingen. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar zwartwerken de norm is.
 • Kredietcrisis dwingt tot snelheid emancipatie (Altijdnieuws, 18 februari 2009). De huidige crisis dwingt werkgevers, overheid én werkende mannen en vrouwen om - nog meer dan anders - haast te maken met het behalen van de emancipatiedoelstellingen. Als deze drie partijen niet snel ieder hun eigen verantwoordelijkheid nemen in de emancipatie van vrouwen dan zal de kredietcrisis de emancipatie nog verder terugdringen dan nu het geval is. De Taskforce DeeltijdPlus roept de partijen op om niet naar elkaar te wijzen, maar over te gaan tot actie.
 • Germa Graveland: Surinaamse vrouw is meer geëmancipeerd (Telegraaf, 18 februari 2009). Surinaamse vrouwen in ons land zijn geëmancipeerder dan Nederlandse vrouwen. Ze werken meer en zijn vaker financieel onafhankelijk, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 2008. Het aandeel vrouwen dat als manager werkt neemt de laatste jaren wel gestaag toe. 'Maar in topfuncties zijn vrouwen veel minder vaak te vinden', aldus de onderzoekers.
 • Kabinet: Er wordt meer van vrouwen verwacht (Parool, 19 februari 2009). Het aantal vrouwen dat werkt, blijft groeien. Vorig jaar hadden zes van de tien vrouwen een baan, 6% meer dan vier jaar geleden.
  Toch verloopt de door de overheid zo gewenste vrouwenemancipatie voor de rest zo langzaam, dat de politieke doelstellingen van het kabinet niet gehaald kunnen worden.
 • Meer vrouwen op kantoor niet haalbaar (ManagementTeam, 18 februari 2009). 'Het aantal vrouwen in belangrijke functies neemt toe. Maar minder dan het kabinet heeft geformuleerd', geeft Vergeer (CBS) de stand van vrouwelijke managementzaken door. Geen enkele doelstelling met betrekking tot het aantal vrouwelijke managers lijkt realistisch en haalbaar. Zo was in 2007 27 procent van de leidinggevenden een vrouw. De top honderd van grootste bedrijven in Nederland bestond in 2007 voor slechts zeven procent uit vrouwen. Onwaarschijnlijk dus dat de doelstelling van twintig procent in 2010 wordt gehaald.
 • Factsheet Brede Europese Richtlijn gelijke behandeling. E-Quality.nl, februari 2009. In deze Factsheet kunt u lezen wat er door het Nederlands Parlement en het Europees Parlement tot nu toe gezegd en besloten is over deze richtlijn en welke aanbevelingen NGO's in Nederland hebben geformuleerd voor de Nederlandse Europarlementariërs.

Onze andere sites:
woensdag 18 februari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Carlijne Vos: Vrouwenemancipatie in Nederland stokt (Volkskrant, 19 februari 2009). De vrouwenemancipatie stokt. Hoewel steeds meer vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces, is nog steeds slechts vier op de tien vrouwen economisch zelfstandig. De streefcijfers die het kabinet hanteert voor vrouwenemancipatie, blijven daarmee ver uit beeld.
 • Eduard Voorn: Recessie raakt vrouwen minder snel (AD, 18 februari 2009). Het emancipatieproces hapert. De arbeidsdeelname van vrouwen steeg weliswaar fors, maar nog steeds is het verschil in beloning tussen man en vrouw te groot en zijn er te weinig vrouwen in leidinggevende posities. De huidige recessie kan, verrassend genoeg, in het voordeel van vrouwen gaan werken. Zij hebben vaak slim gekozen voor de minder conjunctuurgevoelige banen.
 • Kabinet haalt doelstellingen emancipatie niet (Trouw, 18 februari 2009). De meeste streefcijfers van het emancipatiebeleid van het kabinet worden niet gehaald. Toch beweegt het emancipatieproces zich langzamerhand wel weer in de gewenste richting, aldus de Emancipatiemonitor 2008 van het SCP. In de vorige monitor werd nog gesteld dat de emancipatie in veel opzichten tot stilstand was gekomen, onder meer door de economische recessie tussen 2002 en 2005. De afgelopen jaren is er voor emancipatie echter weer meer aandacht gekomen, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat deze inspanningen vruchten afwerpen.
 • Emancipatie: meer vrouwen werken maar nog niet (lang) genoeg (OCW, 18 februari 2009). Meer vrouwen zijn gaan werken in 2006 en 2007. Ook is het aandeel vrouwen in topfuncties toegenomen; de overheid loopt hierin voor op het bedrijfsleven. Het is echter nog niet op het niveau waarop we het willen hebben, aldus minister Plasterk. Medio maart zal hij in een Mid-term review van de Emancipatiemonitor 2010 aangeven welke maatregelen waar nodig kunnen worden aangescherpt.
 • Ans Merens, Brigitte Hermans: Emancipatiemonitor 2008 Deze Emancipatiemonitor laat zien dat er weer vaart zit in het emancipatieproces. Niet op alle terreinen even veel. De arbeidsdeelname van vrouwen bijvoorbeeld is flink gestegen. Maar de economische zelfstandigheid van vrouwen ontwikkelt zich slechts langzaam. Ook de doorstroom van vrouwen naar topfuncties verloopt nog traag.
 • Nieuwe hoofddoekbrigade bestrijdt discriminatie (Re-public, 17 februari 2009). Werkgevers die vrouwen met een hoofddoek discrimineren, moeten uitkijken. Zij kunnen te maken krijgen met de Poldermoslima Hoofddoekbrigade.  Zaterdag organiseren de moslima's een conferentie in de Al Kabir moskee in Amsterdam, met onder anderen voorzitter van vakbond FNV Agnes Jongerius en voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad. Ook wordt de eerste hoofddoekprijs uitgereikt aan een bedrijf dat zich heeft ingezet voor de maatschappelijke acceptatie van de hoofddoek op de werkvloer.

Onze andere sites:
dinsdag 17 februari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Sharia ingevoerd in Noord-Pakistan (Trouw, 16 februari 2009). Vanochtend is een akkoord getekend met radicaal islamitische leiders over de Noord-Pakistaanse Swat-vallei om de sharia (islamitische wetgeving) in te voeren. Onduidelijk is of het akkoord ook betekent dat het onderwijs aan meisjes wordt hervat. Het afgelopen jaar hebben de strijders meer dan tweehonderd meisjesscholen vernietigd. Bij een eerder akkoord tussen regering en lokale islamitische leiders in de jaren negentig werd de sharia toegestaan, mits het onderwijs aan meisjes mogelijk zou worden.
 • Rian van Heur: Experts missen vrouwen in ICT-top (Computable, februari 2009). Vrouwen hebben specifieke eigenschappen die voordelig kunnen zijn voor een organisatie. Het is daarom een gemis dat het aantal vrouwen in de top bij Nederlandse ict-bedrijven te verwaarlozen is, vinden Computable-experts van het topic Loopbaan.
 • Minder thuisbevallingen (CBS webmagazine, 16 februari 2009). Het percentage thuisbevallingen daalt echter al jaren. In 1953 beviel nog 78 procent van de vrouwen thuis. Het percentage ziekenhuisbevallingen is sinds 1953 toegenomen van 22 naar 71 procent (2005–2008). De afname van het percentage thuisbevallingen is vooral te zien bij vrouwen met een middelbaar opleidingsniveau.
 • Lof voor benoeming vrouw in Saudische regering (Volkskrant, 15 februari 2009). Het besluit van koning Abdullah van Saudi-Arabië om een vrouw te benoemen in zijn regering, is juichend ontvangen door media en mensenrechtenorganisaties. Ze zijn ook enthousiast over de vervanging van enkele religieuze scherpslijpers op belangrijke posities in het landsbestuur.

Agenda:

 • zaterdag 21 februari 2009: Lesbisch onderzoek. Eerste in een reeks debatten over lesbische emancipatie. Organisatie: IIAV. O.l.v. IIAV-directeur Saskia Wieringa debatteren onder andere: Saskia Keuzenkamp, Judith Schuyf, Lisette Kuyper en Kathalijne Buitenweg. Plaats: Debatcentrum Tumult, Domplein, Utrecht. Tijd: 14.00 uur.

Onze andere sites:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  >>>]

 

Opzij ...... april 2010

LOVER2010 - nummer 1

Tijd voor een abonnement !

Op de shortlist voor de Grote Geschiedenis PrijsMarja Vuijsje's biografie van Joke Smit

Overzicht van artikelen, interviews en recensies

klik hier

Nemesis 1984-2003digitaal !


Women Inc. AgencySpeakersagency voor vrouwen

[Ingezonden mededeling]FemPoli Zwolle

Hoeveel vrouwen ...... besturen in Nederland de wetenschappelijke instellingen ?

Melania helpt je...... bij het ondersteunen van vrouwenprojecten in ontwikkelingslanden

VrouwenwoensdagElke tweede woensdagavond van de maand

Mail het voort!