woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 nieuw op de site
 Archief
 Nieuwsbrief
 [Afgeschermd gedeelte]
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE 
NIEUW OP DE SITE


maandag 9 november 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Kabinet wil prostitutie regelen (Ministerie van BZK, 6 november 2009). Voor alle soorten seksbedrijven (bordelen, clubs, escortbedrijven, bioscopen, erotische massagesalons) komt er een vergunningplicht. Voor alle prostituees komt er een registratieplicht. Daarnaast worden klanten die gebruik maken van illegale prostitutie strafbaar. Dat staat in het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van de ministers Ter Horst en Hirsch Ballin (Justitie). Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.vrijdag 6 november 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Vrouwen verdringen hun mannelijke collega's (Binnenlands Bestuur, november 2009). Nog vijf jaar en bij gemeenten werken meer vrouwen dan mannen. Het omslagpunt wordt bereikt als de huidige ontwikkeling doorzet. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2008 blijkt dat het aantal vrouwelijke ambtenaren in gemeentelijke dienst vorig jaar met iets meer dan 3 procent is toegenomen tot 80.620. Waar er ruim tweeduizend vrouwen bijkwamen, slonk het mannelijk aandeel met ongeveer eenzelfde aantal. In vijf jaar tijd is het aantal vrouwen met bijna 5 procent toegenomen. Daartegenover daalde het aantal mannen sinds 2004 met bijna 15 procent.
  [...] Vooral bij gemeenten met meer dan 20.000 inwoners zijn meer vrouwen aangenomen. Het aandeel vrouwen in de gemeentelijke bezetting bedroeg eind 2008 bijna 45 procent. Daarmee ‘verslaat’ de sector zowel het Rijk als de provincies. Bij deze overheidslagen bedraagt het vrouwelijk aandeel in de totale bezetting respectievelijk 42 en 37 procent.dinsdag 3 november 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Universiteit van Amsterdam op de vingers getikt wegens seksediscriminatie (Folia, 3 november 2009 ). Een UvA-sollicitant zou zijn afgewezen omdat ze vrouw is. Commissie Gelijke Behandeling spreekt van 'vage, zelfs tegenstrijdige en schuivende selectiecriteria'. De uitspraak heeft voor de UvA verder geen gevolgen. Dr. Edith Kuiper is afgewezen voor de functie van hoogleraar bij de faculteit economie en bedrijfskunde. Volgens Kuiper is ze afgewezen omdat ze vrouw is, meldt Trouw. De Commissie Gelijke Behandeling geeft Kuiper gelijk en spreekt van 'vage, zelfs tegenstrijdige en schuivende selectiecriteria'. De UvA laat in een reactie weten dat gekozen is voor de beste kandidaat. ' Mevrouw Kuiper is niet afgewezen omdat ze vrouw is,' aldus een woordvoerder.
  • Universiteit op vingers getikt om seksediscriminatie (Trouw, 3 november 2009). De Universiteit van Amsterdam (UvA)is op de vingers getikt omdat de faculteit economie en bedrijfskunde een sollicitant voor de positie van hoogleraar afwees omdat ze vrouw is. De Commissie Gelijke Behandeling spreekt van 'vage, zelfs tegenstrijdige en schuivende selectiecriteria'.
  • Commissie gelijke behandeling: Onderscheid op grond van geslacht bij werving en selectie voor wetenschappelijke functie. Geen vermoeden van onderscheid op grond van leeftijd (CGB.nl, 20 oktober 2009). Een vrouw meent dat haar geslacht en/of leeftijd een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming over haar kandidatuur voor de functie universitair docent bij een economische faculteit. Zij klaagt met name over het ‘glazen plafond’ in de wetenschap in het algemeen, de economische discipline in het bijzonder en de situatie bij deze economische faculteit meer in het bijzonder. Het feit dat haar sollicitatie meteen terzijde is gelegd, is volgens haar daarvan zowel een illustratie als een gevolg. De Commissie stelt vast dat bij de gevolgde sollicitatieprocedure sprake was van vage, zelfs tegenstrijdige en schuivende selectiecriteria. Ook overigens was de procedure ondoorzichtig; zo zijn er geen sollicitatiegesprekken gevoerd. Tezamen met het feit dat sprake is van een ondervertegenwoordiging van vrouwen in Nederland in de (economische) wetenschap en het afnemende aantal vrouwelijke wetenschappers bij de betreffende afdeling, leidt dit tot een vermoeden van onderscheid op grond van geslacht. De universiteit slaagt er niet in dit vermoeden te weerleggen. Onderscheid op grond van geslacht. Onvoldoende feiten om onderscheid op grond van leeftijd te kunnen doen vermoeden.
 • Carlijne Vos: Vrouwen blijken net zo ambitieus als mannen (De Volkskrant, 2 november 2009). Vrouwen hebben wel degelijk ambitie. Net zo veel als mannen. Dat is de uitkomst van het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de ambitie van vrouwen, waaraan zevenduizend mannen en vrouwen hebben deelgenomen. De resultaten van het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen, werden donderdag gepresenteerd door de Taskforce Deeltijdplus.donderdag 29 oktober 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Nederland verliest top-10 positie in de Gender Gap Index: Scandinavische landen zijn effectiever in hun emancipatiebeleid (Rotterdam School of Management, persbericht 29 oktober 2009). Het World Economic Forum (WEF) publiceert jaarlijks de Gender Gap Index. Het Erasmus Strategic Renewal Centre onder leiding van professoren Henk Volberda en Frans van den Bosch van de Rotterdam School of Management, Erasmus University is gastinstituut van het WEF. De Gender Gap Index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen voor meer dan 93% van de wereldbevolking. Er zijn 134 landen vergeleken op vier aspecten van ongelijkheid: economische participatie, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en politieke macht. Na een notering op de 12e plaats in zowel 2006 als 2007, wist Nederland vorig jaar een positie binnen de top-10 te realiseren (de 9de plaats). Nederland weet deze positie niet te behouden en eindigt dit jaar op een 11e plaats.
  • Aantekening redactie emancipatie.nl: Zuid-Afrika op een zesde plaats ? Ja ja: deze studie laat sexueel geweld buiten beeld. Dus dat half miljoen verkrachtingen jaarlijks in Zuid-Afrika (gemiddeld 1370 per dag) is kennelijk niet relevant voor de vraag hoe ongelijk de positie van mannen en vrouwen in een samenleving is.
 • SCP: Vrouwen willen niet langer werken (De Volkskrant, 29 oktober 2009). Het kabinet wil dat vrouwen langer gaan werken, maar vrouwen hebben daar helemaal geen zin in. De meeste vrouwen zijn heel tevreden met hun parttime baan. Dat is één van de conclusies van het onderzoek 'Deeltijd (g)een probleem', van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De Taskforce die in opdracht van het kabinet bekijkt hoe vergroting van deeltijdbanen mogelijk is, had om het onderzoek gevraagd. Slechts één op de tien vrouwen blijkt meer te willen werken, twee op de tien willen dat eventueel. Gemiddeld willen vrouwen dan twee uur meer werken: 20 in plaats van 18.

maandag 26 oktober 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Martine Wolzak: Draagvlak vrouwenquotum groeit (FD.nl, 23 oktober 2009). Een jaar geleden waren velen nog tegen een quotum voor vrouwen in het bedrijfsleven. Maar inmiddels is een flink aantal topvrouwen om. Onlangs ondertekenden tweehonderd topvrouwen een manifest waarin wordt gepleit voor een quotum van 40% in 2014 in de raden van commissarissen. 'Reken maar dat veel van deze vrouwen reacties krijgen in de trant van "ik weet niet of dat nou wel zo goed is voor je carrière"', zegt Mijntje Lückerath-Rovers, die jaarlijks de Female Board Index samenstelt.
 • Getting the max out of the mix (Opportunity.nl, 26 oktober 2009). Mede door de recente publicatie van Marike Stellinga (De mythe van het glazen plafond) en het ondertekenen van een pleidooi voor quota door ruim 200 topvrouwen, is de discussie over oorzaak en oplossing van de beperkte doorstroom van vrouwen naar de top de laatste weken fel gevoerd.
 • Elsbeth Stoker en Carlijne Vos: Het geduld van vrouwen raakt op (De Volkskrant, 26 oktober 2009). Het geduld raakt op. Na vele vrijblijvende initiatieven pleit de een na de ander voor een straffer beleid om meer vrouwen in topfuncties te krijgen. De doorstroom van vrouwen naar de top gaat te traag. Veel te traag. Althans zo oordelen de tweehonderd topvrouwen die een maand geleden een manifest tekenden waarin ze pleiten voor een vrouwenquotum in toezichthoudende functies. Hun geduld is op. Jarenlang zagen ze niets in zo’n verplichting – uit principe, want zoiets ‘bevordert alleen de benoeming van excuustruusen’.
 • Douwe Douwes en Elsbeth Stoker: KPN: topfunctie alleen voor vrouw (De Volkskrant, 25 oktober 2009). Dit plan voor wettelijk verankerde streefcijfers krijgt steun van een Kamermeerderheid van PvdA, CDA en VVD. Het plan komt vandaag in de Tweede Kamer aan de orde. Het voorstel heeft betrekking op de raden van bestuur en van commissarissen van bedrijven met meer dan 250 werknemers. De Kamer wil de doorstroom van vrouwen naar de top versnellen.
 • Pieter Klok en Xander van Uffelen: KPN: Topfunctie alleen voor vrouw (De Volkskrant, 24 oktober 2009). Telecom- en ict--bedrijf KPN gaat bij bepaalde vacatures vrouwen voorrang verlenen. Om het aantal vrouwen in topfuncties te verhogen, mogen op diverse functies alleen vrouwen zich aanmelden als kandidaat. Dat zegt bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer van KPN in een gesprek met de Volkskrant.woensdag 21 oktober 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Maarten Keulemans: Verliezeressen (De Volkskrant, 21 oktober 2009). De wetenschap staat op de schouders van reuzen, zei Newton graag, maar vaker toch gewoon op de tenen van ontelbare vrouwen, assistenten, studenten en ander voetvolk. Woensdagavond is het zover: in het Leidse Museum Boerhaave vindt dan de verkiezing van de grootste natuurkundige aller tijden plaats. Georganiseerd door onder meer de Volkskrant en het maandblad waar ik werk, dus ik ben aan alle kanten belanghebbend en het wordt leuk en het is gratis en komt u vooral ook.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  >>>]

 

Opzij ...... april 2010

LOVER2010 - nummer 1

Tijd voor een abonnement !

Op de shortlist voor de Grote Geschiedenis PrijsMarja Vuijsje's biografie van Joke Smit

Overzicht van artikelen, interviews en recensies

klik hier

Nemesis 1984-2003digitaal !


Women Inc. AgencySpeakersagency voor vrouwen

[Ingezonden mededeling]FemPoli Zwolle

Hoeveel vrouwen ...... besturen in Nederland de wetenschappelijke instellingen ?

Melania helpt je...... bij het ondersteunen van vrouwenprojecten in ontwikkelingslanden

VrouwenwoensdagElke tweede woensdagavond van de maand

Mail het voort!