woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nieuw op de site
 Archief
 Nieuwsbrief
 [Afgeschermd gedeelte]
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE 
NIEUW OP DE SITE


dinsdag 19 april 2011

Nieuwsberichten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Abortusgrens blijft ongewijzigd (Ministerie van VWS, persbericht 19 april 2011). Er is geen aanleiding om de grens voor het uitvoeren van abortus aan te passen. Dit schrijft minister Schippers van VWS, na overleg met deskundigen, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.woensdag 13 april 2011

Nieuwsberichten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Donner: Nog geen actie tegen SGP (Reformatorisch Dagblad, 13 april 2011). Het kabinet is vooralsnog niet van plan maatregelen te nemen om de SGP te dwingen vrouwelijke kandidaten op haar kieslijsten mogelijk te maken. De regering wil eerst de uitslag van het beroep afwachten dat de SGP heeft ingesteld bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat staat in een brief die minister Donner van Binnenlandse Zaken woensdagmorgen naar de Tweede Kamer stuurde.
 • Donner wacht met vrouwenkwestie SGP (NOS.nl, 13 april 2011). Minister Donner van Binnenlandse Zaken neemt voorlopig geen maatregelen om de SGP te dwingen ook vrouwen op de kieslijst te zetten. Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat de SGP geen vrouwen meer mag uitsluiten en dat de overheid maatregelen moet nemen.
 • Minister Donner wil SGP nog niet dwingen om vrouwen toe te laten (NRC.nl, 13 april 2011). De SGP wordt voorlopig nog niet gedwongen om vrouwen toe te laten op de kieslijst. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) wil de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg afwachten alvorens hij zich hierover uitspreekt. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.
 • SGP niet onder druk gezet (Pownews, 13 april 2011). Minister Donner van Binnenlandse Zaken zet de SGP voorlopig niet onder druk om vrouwelijke partijleden passief kiesrecht te geven. Dat heeft Donner aan de Tweede Kamer geschreven.vrijdag 8 april 2011

Nieuwsberichten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kabinet presenteert hoofdlijnen emancipatiebeleid (Ministerie van OCW, persbericht 8 april 2011). Het kabinet legt een sterker accent op homo-emancipatie en verhoogt het budget hiervoor van 3,5 naar 5,5 miljoen euro per jaar. Dat staat in de hoofdlijnenbrief voor het emancipatiebeleid. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ingestemd met toezending van de hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer.
  Het kabinet wil de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, transgenders en biseksuelen (LHTB), meisjes en vrouwen bevorderen. De gelijkheid voor de wet en de gelijkwaardigheid van homoseksuelen en heteroseksuelen, en van vrouwen en mannen dient vanzelfsprekend te zijn. Het kabinet ziet homo- en vrouwenemancipatie primair als verantwoordelijkheid van mensen, bedrijven en instellingen zelf en wil de eigen kracht en het talent van mensen aanspreken. Het kabinet gaat daarom initiatieven uit de samenleving aanjagen.maandag 10 januari 2011

Nieuwsberichten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Bas Mesters: One11: De vernedering van de Italiaanse vrouw (NRC.nl, 8 januari 2011). Vrouwen op de Italiaanse tv worden alleen nog op waarde geschat als sekssymbool, vindt Lorela Zanardo. De Italianen smullen ervan, of hebben hun hoofd in berusting afgewend. Zanardo wil de apathie doorbreken.maandag 8 november 2010

Nieuwsberichten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Marc Leijendekker: Nederland prettig land, zeker voor vrouwen (Weblogs NRC, 5 november 2010). Twintig jaar geleden publiceerde de Verenigde Naties de eerste Human Development Index, een overzicht van hoe landen zich ontwikkelen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar economische groei, maar ook naar onderwijs, gezondheidszorg, gelijkheid tussen man en vrouw, inkomensongelijkheid en een hele reeks andere factoren. Met een vrije interpretatie kun je zeggen dat deze lijst laat zien of het goed leven is in een land. Donderdag  is de nieuwe index uitgekomen. Zie hier de links naar de verschillende hoofdstukken en de samenvatting).


 
donderdag 14 oktober 2010

Nieuwsberichten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • PERSBERICHT: Clara Wichmannproefprocessenfonds wil procespartij worden in rechtszaak SGP voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens (persbericht van het fonds d.d. 14 oktober 2010, integrale tekst)
       De SGP heeft aangekondigd zich niet neer te leggen bij het oordeel van de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, dat zij geen vrouwen mag discrimineren bij de samenstelling van kandidatenlijsten ten behoeve van verkiezingen en is daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. In april 2009 leek een eind te zijn gekomen aan een jarenlange juridische strijd over de interne partijregels, met het oordeel dat de Nederlandse staat niet-naleving van antidiscriminatiewetbepalingen niet langer mag gedogen.
       Het Clara Wichmannproefprocessenfonds was een van de initiatiefnemers van dit proces.
  De Nederlandse staat zal – conform vast gebruik – in de procedure voor het Europese Hof het oordeel van de Hoge Raad moeten verdedigen, ondanks het feit dat de staat zich voordat de Hoge Raad oordeelde steeds verzette tegen het nemen van maatregelen jegens de SGP.
       Om er zeker van te zijn dat alle relevante argumenten in de procedure bij het EHRM naar voren komen zal het Clara Wichmannproefprocessenfonds samen met de andere procespartijen een verzoek indienen om als zogenaamde derde-partij aan deze procedure te mogen deelnemen. De President van het Hof zal over dit verzoek beslissen.
  Voorzitter Kathalijne Buitenweg: “De rechtszaak voor gelijke behandeling in alle fases van de politieke besluitvorming komt daarmee in een interessant nieuwe fase. Was aanvankelijk vooral sprake van juridische stappen tussen het Clara Wichmannproefprocessenfonds cs en de Nederlandse staat, nu dient de staat het oordeel van de Hoge Raad, waar het niet blij mee was, te respecteren en te verdedigen. Het Clara Wichmannproefprocessenfonds staat de Nederlandse regering daarbij graag bij, en wil zich aansluiten als procespartij om ook formeel betrokken te blijven.”
      Stibbe-advocaat Tom Barkhuysen: “Een gang naar de Europese rechter heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de regering-Rutte door dient te gaan met het nemen van maatregelen om een einde te maken aan vrouwendiscriminatie bij de SGP. De SGP mag wel blijven pleiten voor een andere behandeling van vrouwen dan voor mannen, omdat dit valt onder de vrijheid van meningsuiting. Maar de Hoge Raad heeft bepaald dat niet-naleving van bestaande wetten ook niet is toegestaan wanneer een beroep op de vrijheid van religie wordt gedaan. Een eerste test-case vormt de opstelling van SGP-kandidatenlijsten voor de aanstaande provinciale staten verkiezingen, die ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. Mijn cliënten zullen scherp toezien op de naleving van het arrest van de Hoge Raad.”
  [Nadere informatie bij Kathalijne Buitenweg 06 2244 8982 en prof. mr. Tom Barkhuysen (Stibbe) tel. 020-5460390]
 • SGP naar Europees Hof (SGP.nl, 14 oktober 2010).
       De SGP stapt, zoals al eerder is gesuggereerd, naar het Europese Hof. Dat heeft het bestuur van de SGP besloten naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad in de zaak van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds tegen de Staat en de SGP.
       Op 9 april sprak de Hoge Raad uit dat de Staat passende maatregelen tegen de SGP moet nemen om af te dwingen dat de SGP voldoet aan het VN-Vrouwenverdrag. Na advies te hebben ingewonnen van juristen, heeft het SGP-bestuur besloten om deze uitspraak aan te vechten bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg. De SGP heeft daarvoor twee redenen:
  1. Het arrest van de Hoge Raad spoort niet met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Dat is hoogst onbevredigend.
  2. Het betreft een fundamentele zaak: botsende grondrechten. Het arrest van de Hoge Raad is strijdig met diverse uitspraken van het EHRM over de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van politieke partijen.
   Het gaat dus niet alleen om de SGP, maar ook om andere christelijke organisaties.
 • De SGP-site verwijst ook naar:
  1. Artikel van dhr. W. Kolijn (algemeen voorzitter): Naar Straatsburg.pdf
  2. Artikel Reformatorisch Dagblad: SGP naar Europees Hof om vrouwenkwestiedonderdag 9 september 2010

Nieuwsberichten (in volgorde van plaatsing vandaag):

Agenda:

 • woensdag 15 september 2010: Expertmeeting Individuele klachtprocedure VN-Vrouwenverdrag. Met Prof Cees Flinterman en Leontine Bijleveld. Aanmelden: www.vrouwenrecht.nl 
 • donderdag 30 september 2010  : Prinsjesdagborrel E-Quality. Den Haag Vandaag. En morgen .... ? Bestaat er dan nog emancipatiebeleid met een bewindspersoon aan het roer? Welke maatregelen staan er in de rijksbegroting 2011 en waar vallen de hardste klappen? Vanaf 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Plaats: Sociëteit de Witte, Plein 24, Den Haag. Aanmelden: www.e-quality.nl
 • donderdag 8 oktober 2010: 'Uitsluiten of beschermen'. Jaarcongres 2010 van de Vereniging voor Vrouw en Recht, gewijd aan de rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel. Sprekers onder meer: Leontine Bijleveld, Eva Cremers,  Margriet Kraamwinkel, Pieter Jan Biesheuvel.
  Plaats: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht. Tijd: 16.00 - 18.30 uur. Aanmelden: www.vrouwenrecht.nl


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  >>>]

 

Opzij ...... april 2010

LOVER2010 - nummer 1

Tijd voor een abonnement !

Op de shortlist voor de Grote Geschiedenis PrijsMarja Vuijsje's biografie van Joke Smit

Overzicht van artikelen, interviews en recensies

klik hier

Nemesis 1984-2003digitaal !


Women Inc. AgencySpeakersagency voor vrouwen

[Ingezonden mededeling]FemPoli Zwolle

Hoeveel vrouwen ...... besturen in Nederland de wetenschappelijke instellingen ?

Melania helpt je...... bij het ondersteunen van vrouwenprojecten in ontwikkelingslanden

VrouwenwoensdagElke tweede woensdagavond van de maand

Mail het voort!