woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nieuw op de site
 Archief
 Nieuwsbrief
 [Afgeschermd gedeelte]
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE 
NIEUW OP DE SITE


maandag 24 augustus 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Rivka Groenier: "De tafel van 5": talkshow met vrouwen aan het woord (BN/De Stem,. 24 augustus 2009). In het nieuwe Net 5-programma De tafel van 5 zijn de gasten net zo belangrijk als de vijf tafeldames.Daphne Bunskoek: "We zitten daar niet als afstandelijke interviewers, het gaat ook om ons."  De show is geënt op het Amerikaanse The View, waarin Whoopi Goldberg met vier vrouwelijke tafelgenoten de actualiteit bespreekt. Die show staat bekend om de opmerkelijke gasten én het constante gedonder tussen de panelleden. In de Nederlandse versie hebben Daphne Bunskoek en Katja Schuurman afwisselend de dagelijkse leiding over De tafel van 5. Zij worden bijgestaan door een panel van acht vrouwen in verschillende samenstelling. De ploeg bestaat uit Amerikadeskundige Ruth Oldenziel, feministe Hedy d'Ancona, de actrices Georgina Verbaan, Jennifer Hoffman en Tara Elders, caféhoudster Marina Bosman, theatermaakster Anousha Nzume, lifestyledeskundige Fiona Hering, columnisten Aaf Brandt Corstius en Paulien Cornelisse en zangeres Frédérique Spigt.
 • Maaike Kraaijeveld: "Ga je ermee bemoeien voor jezelf !" (Algemeen Dagblad, 20 augustus 2009). Of het nu de kredietcrisis is, ontstaan door ‘een teveel aan testosteron in de geldwereld’ of dat het gaat om invloed uitoefenen op hoe je leefomgeving eruit ziet: bemoei je ermee als vrouw! Charlie Ortega, directeur van het Haagse centrum voor emancipatie Importante gaat maandag actie voeren om vrouwen te prikkelen hun eigen leven vorm te geven.
 • Glazen voordeur houdt meer vrouwen tegen dan glazen plafond (Persbericht Manpower, 20 augustus 2009). De volgende crisis is wél voorspelbaar: door ontgroening en vergrijzing ontstaat een groot tekort aan arbeidskrachten, vooral in de dienstverlening. Nieuwe groepen moeten bereid gevonden worden aan het werk te gaan en parttimers moeten meer uren draaien. Dat geldt ook voor vrouwen en moeders. Uit onderzoek van Manpower over oplossingen voor de krapte blijkt dat daarbij het doorbreken van de glazen voordeur minstens zo belangrijk is als het doorbreken van het glazen plafond.donderdag 20 augustus 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Xander van Uffelen: Opmars topvrouw gaat traag (De Volkskrant, 20  augustus 2009). De opmars van topvrouwen zet slechts mondjesmaat door. Het percentage vrouwen in hogere managementfuncties bij grote bedrijven is vorig jaar gestegen van 24,5 procent naar 26,3 procent. Randstad scoort het best, terwijl vrouwen bij Philips juiste grote moeite hebben carrière te maken.
 • Xander van Uffelen: Glazen plafond het dikst in industrie (De Volkskrant, 20 augustus 2009). Aan initiatieven om meer vrouwen in hoge functies te krijgen, ontbreekt het niet. Maar de praktijk is weerbarstig. Ook in 2008 werden er veel initiatieven genomen om het aantal topvrouwen bij grote bedrijven te verhogen. Enkele tientallen bedrijven ondertekenden een vrijwillig contract om hun aantal te verhogen. Ook deed de commissie-Frijns, die eind 2008 adviseerde over goed ondernemingsbestuur, aanbevelingen om het aantal vrouwelijke commissarissen te verhogen. Hoe staat het ervoor op dit moment?dinsdag 18 augustus 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Vrouwen gaan meer werken als er meer flexibilieit is (Taskforce, 18 augustus 2009). Volgens vrouwen is meer flexibiliteit dé oplossing voor een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland. Daarom gaat de Taskforce DeeltijdPlus in 27 pilots onderzoeken welke kansen en barrières flexibilisering van de arbeidsmarkt met zich meebrengt. Op zich werken in Nederland wel veel vrouwen, maar de vrouwen werken veelal in kleine deeltijdbanen. Het doel van de Taskforce DeeltijdPlus is om vrouwen te stimuleren om meer uren te werken, in grotere deeltijdbanen.

Nieuwsarchief:
maandag 17 augustus 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Jisca Cohen: Mannen lopen weg bij de rijksoverheid (re.Public, 14 augustus 2009). Bij het rijk neemt het aantal vrouwelijke werknemers gestaag toe. Straks willen er helemaal geen mannen meer werken, zo wordt gevreesd.
 • Jisca Cohen: Vrees voor 'ontmanning' overheid (re.Public, 14 augustus 2009). Bij het rijk neemt het aantal vrouwelijke werknemers gestaag toe. Straks willen er helemaal geen mannen meer weren, zo wordt gevreesd.
 • Jisca Cohen: Stelling | Bij gelijke geschiktheid moet het rijk de voorkeur geven aan een man (re.Public, 10 augustus 2009). Het rijk moet dus stoppen met expliciet werven van vrouwen voor bepaalde functies en meer moeite doen om ook mannen voor de rijksdienst te behouden. Dat is nodig omdat het aantal vrouwen bij de overheid zo sterk toeneemt dat de vrees bestaat dat veel mannen er straks niets meer willen werken. Net zoals in het onderwijs is gebeurd.
 • Rijksoverheid feminiseert: vooral mannen in hogere functies verlaten de dienst (Rijksuniversiteit Groningen, persbericht 10 augustus 2009). De rijksoverheid probeert al jaren meer vrouwen in dienst te krijgen en te houden, met name in hogere functies. Uit analyse van in- en uitstroomcijfers van de afgelopen tien jaar blijkt dat de sekse-samenstelling van het rijksoverheidspersoneel inderdaad verandert in het voordeel van vrouwen. De feminisering is echter niet het gevolg van een veel grotere instroom van vrouwen. Die was in de afgelopen tien jaar maar een klein beetje groter dan de instroom van mannen. Het is vooral de aanzienlijk grotere uitstroom van mannen in de middelste, maar met name in de hogere salarisschalen, waardoor de rijksdienst feminiseert.dinsdag 7 juli 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Twaalf  procent vrouwen in steden ooit verkracht (De Volkskrant, 7 juli 2009). Ongeveer 12 procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen in steden is ooit verkracht. Dat blijkt uit het rapport Seksuele Gezondheid in Nederland 2009 van de Rutgers Nisso Groep. Het rapport is dinsdag aangeboden aan staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid.woensdag 1 juli 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Nederlandse vrouwen horen tot de meest geëmancipeerde van Europa (CBS webmagazine, 1 juli 2009). In vergelijking met andere landen van de EU-27 is de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland gering. Nederland heeft namelijk een hoge waarde op de gender empowerment measure (GEM). Het bevindt zich op de vierde plaats na Zweden, Finland en Denemarken. De GEM signaleert de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op het gebied van werk, inkomen en politiek.
  • Nederland heeft een lage score op het terrein van hoger management,
  • is een middenmoter bij inkomensongelijkheid, en
  • kent een relatief hoog aandeel vrouwelijke parlementariërs.
 • Arbeidsparticipatie in Nederland  behoort tot de top in Europa (CBS webmagazine, 1 juli 2009). De arbeidsparticipatie in Nederland behoorde in 2008 tot de hoogste binnen de Europese Unie. De Nederlandse mannen waren zelfs koploper met ruim 83 procent, meer dan 10 procentpunt boven het Europese gemiddelde van 73 procent. Nederlandse vrouwen participeerden met 71 procent ook relatief vaak op de arbeidsmarkt. Alleen in Denemarken en Zweden werkte een groter deel van de vrouwen. Binnen de EU had 59 procent van de vrouwen betaald werk.Ook onder 50- tot 65-jarigen was de arbeidsdeelname hoger dan het EU-gemiddelde.
 • Rob Vreeken: 'De vogel Afghanistan vliegt met een vleugel' (Volkskrant, 1 juli 2009). Interview met Suraya Pakzad, een van de acht moedigste vrouwen ter wereld. Toen in Afghanistan de Taliban aan de macht waren, organiseerde zij clandestien thuisonderwijs voor meisjes.
 • Monica de Ruiter: De moderne man wil er bij zijn als zijn kind opgroeit (Trouw, 1 juli 2009). Een bedrijf, een organisatie en een hoogleraar. Zij kregen de Moderne Manprijs. Omdat ze rolmodel zijn op het gebied van arbeid en zorg.donderdag 25 juni 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Xander van Uffelen: Veel topvrouwen haken af bij ING (De Volkskrant, 25 juni 2009). Topvrouwen blijken in Nederland bij bank-verzekeraar ING massaal af te haken door ‘de kille cultuur’ en de ‘gebrekkige steun van de leiding’. De vrouwen ervaren gebrek aan draagvlak en voelen zich in de steek gelaten. Vrouwen met een hoge functie verlaten ING daardoor vaker dan mannen in vergelijkbare topfuncties.
 • Xander van Uffelen: Vrouw voelt zich toch niet prettig bij ING (De Volkskrant, 24 juni 2009). ING zegt van alles te doen om vrouwen in leidinggevende functies te stimuleren. Maar de vrouwen zelf ervaren dat heel anders. Op een zonnige herfstmiddag op 22 november 2007 schuiven drie vertrokken topvrouwen aan bij een lunch van ING. Aan de tafel zitten naast het drietal vrouwen ook twee leden van de raad van commissarissen van ING Nederland, de voorzitter van de ondernemingsraad en twee vrouwen van het interne vrouwennetwerk binnen ING. Het gesprek vindt plaats op initiatief van de drie vrouwen. Zij willen aan de commissarissen graag persoonlijk hun verhaal vertellen, in de hoop dat ING in de toekomst zich meer inspant om topvrouwen te zoeken en te behouden. Op dat moment heeft een groep verontruste ING-vrouwen net een opbouwend, maar ook kritisch rapport gepubliceerd over de ‘kille’ ING-cultuur waarop de vrouwen stuk lopen. Ze beschouwen ING als gesloten, weinig menselijk en verpolitiekt, zo staat in het rapport Diversify ING! in handen van de Volkskrant.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  >>>]

 

Opzij ...... april 2010

LOVER2010 - nummer 1

Tijd voor een abonnement !

Op de shortlist voor de Grote Geschiedenis PrijsMarja Vuijsje's biografie van Joke Smit

Overzicht van artikelen, interviews en recensies

klik hier

Nemesis 1984-2003digitaal !


Women Inc. AgencySpeakersagency voor vrouwen

[Ingezonden mededeling]FemPoli Zwolle

Hoeveel vrouwen ...... besturen in Nederland de wetenschappelijke instellingen ?

Melania helpt je...... bij het ondersteunen van vrouwenprojecten in ontwikkelingslanden

VrouwenwoensdagElke tweede woensdagavond van de maand

Mail het voort!