woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 nieuw op de site
 Archief
 Nieuwsbrief
 [Afgeschermd gedeelte]
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE 
NIEUW OP DE SITE


zaterdag 7 februari 2009

Aktueel > Agenda:

 • vrijdag 13 februari 2009: Maartje de Goede: Sekseverschillen in ruimtelijke vaardigheden (Promotie aan de Universiteit Utrecht, 14:30 uur, Academiegebouw, Domplein 29).
  Voor ons dagelijks functioneren zijn ‘ruimtelijke vaardigheden’ cruciaal. Voorbeelden hiervan zijn: het opbergen en terugvinden van voorwerpen, de weg vinden, oriëntatie en het plannen van een route. Ondanks dat deze vaardigheden voor iedereen even belangrijk lijken te zijn, wordt in het algemeen verondersteld dat mannen en vrouwen hierin verschillen. Mannen zouden beter zijn in het vinden en onthouden van routes en richtingen, vrouwen in het onthouden van locaties van voorwerpen. Deze aannames zijn bevestigd in wetenschappelijke studies waarin gebruik wordt gemaakt van klassieke ‘pen-en-papier taken’.
  Promovenda Maartje de Goede laat echter zien dat het verschil tussen de seksen afhankelijk kan zijn van specifieke omstandigheden, zoals de hoeveelheid ervaring met een omgeving of de manier waarop ruimtelijke kennis wordt getest. Zo blijken vrouwen net zo goed te kunnen zijn in het vergelijken van afstanden als mannen, mits het een omgeving betreft die ze goed kennen. Naast een beter begrip van cognitieve verschillen tussen mannen en vrouwen, draagt dit onderzoek bij aan het inzicht in de complexe cognitieve processen die deel uitmaken van ruimtelijke vaardigheden.

 
vrijdag 6 februari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • hspace=0  Strijd tegen meisjesbesnijdenis in Nederland (De Volkskrant, 6 februari 2009). Meisjesbesnijdenis is verboden in Nederland. Met aangifte ervan is het droevig gesteld. Om de Afrikaanse gemeenschap hier, waar besnijdenis een cultureel gegeven is, ervan te overtuigen dat het kindermishandeling is, worden verscheidene initiatieven ontwikkeld.
 • Gijs Herderscheę en Natalie Righton: Groep deskundigen gaat letten op meisjesbesnijdenis (De Volkskrant, 6 februari 2009). Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) krijgt vijftien deskundigen die alert zijn op het fenomeen meisjesbesnijdenis. Dit kondigt staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA) aan, naar aanleiding van een nieuw rapport over vrouwelijke genitale verminking, dat zij vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.woensdag 4 februari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):
maandag 2 februari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):
vrijdag 30  januari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Jojanneke van de Berge: Vrouwen te goed beveiligd (De Pers, 30 januari 2009). In Alkmaar opende een nieuwe variant blijf-van-mijn-lijfhuis. Bijzonder: iedereen weet waar het staat. Manager Agnesvan den Bos:‘Vroeger meende men dat het probleem was opgelost als de slachtoffers in veiligheid waren. Het nieuwe denken rond huiselijk geweld draait juist om het hele gezin op weg te helpen, en dat gaat niet in een blijfhuis. In het Oranje Huis zal de gewelddadige partner betrokken worden bij het hulpproces.’ 
 • Genitale verminking is een misdrijf en moet ook zo bestreden worden (Trouw, 30 januari 2009, hoofdredactioneel commentaar). Genitale verminking bij meisjes, eufemistisch aangeduid als besnijdenis, moet veel harder aangepakt worden. ... De Franse aanpak van gerichte controle, met vervolging als logische consequentie, verdient navolging,liefst in heel Europa. ..We weten precies welke groepen meisjes grote risico’s lopen op genitale verminking. Nederland is het als rechtsstaat verplicht om deze meisjes te beschermen.
 • Langer vrij voor vader en moeder (AD, 29 januari 2009). Werkende ouders kunnen sinds januari twee keer zoveel ouderschapsverlof opnemen. Maar is hun baan er nog wel wanneer ze terugkeren? De belangrijkste reden voor vaders om geen verlof op te nemen is dat ze bang zijn dat het ten koste gaat van hun carričre, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Econoom Janneke Plantenga, voormalig hoogleraar kinderopvang, sluit niet uit dat werknemers door de recessie helemáál minder snel verlof opnemen.donderdag 29  januari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Genitale verminking vereist gerichte aanpak (Volkskrant, 29 januari 2009, hoofdredactioneel commentaar). Besnijdenis van meisjes is een ernstig misdrijf, waarvan de voorkoming en de bestrijding volslagen ineffectief zijn gebleken. .. Verplicht periodiek onderzoek door schoolartsen van meisjes uit de betrokken groepen is een voor de hand liggend begin. Ook verdient het plan van Bussemaker steun om contractueel vast te leggen dat ouders hun dochters voor besnijdenis zullen behoeden bij reizen naar het land van herkomst.  Zie ook:
 • Elma Drayer: Stel dat het om lelieblanke meisjes was gegaan (Trouw, 29 januari 2009). Genitale verminking, stond op de voorpagina va Metro, komt veel vaker voor dan gedacht. „Bij meisjes in Nederland?”, vroeg ze. Ja, zei ik, bij meisjes in Nederland. Het mag niet van de wet, maar nog nooit is er iemand voor vervolgd, laat staan veroordeeld
 • Cisca Dresselhuis: Ook met vrouwen blijft het Binnehof voor haantjes (Volkskrant, 28 januari 2009, verkorte versie van de Macchiavelli-lezing)). Wat levert de machtsposities van vrouwen de maatschappij op? Kunnen daar niet net zo goed mannen als vrouwen zitten? ... Een echt antwoord op die vraag is pas mogelijk als alle machtsposities fifty/fifty verdeeld zijn. Pas dan is een goede vergelijking mogelijk. Nu we het vaak nog moeten doen met percentages van 10 op 90 of 7 op 93, is het te vroeg voor een afdoend antwoord....
 • IJsland krijgt openlijk lesbische premier (Trouw, 29 januari 2009). IJsland wordt het eerste land ter wereld met een openlijk homoseksueel regeringshoofd: de populaire minister van sociale zaken Johanna Sigurdardottir (66).
 • Onderzoek toont ongelijke behandeling actrices aan (FNV Kiem, 27 januari 2009). Het onderbuikgevoel dat al lang bestond wordt bevestigd in het rapport “Age, gender and performer employment in Europe”. Actrices worden ten opzichte van acteurs ongelijk behandeld in hun vak. Zeker wanneer leeftijd een rol gaat spelen. Het rapport is uitgevoerd in opdracht van de Internationale Federatie voor Acteurs (FIA) waar FNV KIEM (vakbond voor kunst, informatie, entertainment en media) actief aan deelneemt.
  Ondanks Europese initiatieven om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer tegen te gaan, moeten actrices in heel Europa nog altijd strijden voor degelijk werk. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Deborah Dean van de universiteit van Warwick in Groot Brittannië, toont aan dat mannelijke uitvoerend kunstenaars langer hun werk als acteur kunnen uitoefenen dan vrouwen. Verder toont het onderzoek aan dat acteurs gelijkmatiger verdeeld zijn over de beroepsgroep dan actrices als het gaat om leeftijd, inkomensposities en werkzame jaren in het beroepsveld. Actrices zijn meer vertegenwoordigd in de jongere leeftijdscategorieën en zijn oververtegenwoordigd in de laagste inkomensgroep en ondervertegenwoordigd in de hoogste inkomensgroep.
  • Download hier het volledige rapport.woensdag 28 januari 2009

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Besnijdenis: 'Dames en heren, dit is niet acceptabel' (De Volkskrant, 29 januari 2009). ‘Familie praat er niet expliciet over. Het is zaak dat arts de signalen leert opvangen.’ Na 9 minuten en 36 seconden vragen stellen erkent PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid: er zijn de afgelopen drie jaar wel heel weinig meisjes in Nederland behoed voor genitale verminking. Het beleid staat nog in de kinderschoenen. Na twee jaar projecten ŕ drie miljoen euro zijn hulpverleners en artsen nu wel alert op deze vorm van kindermishandeling, die vooral onder Somalische, Ethiopische en Soedanese immigranten voorkomt. Maar aangifte tegen de ouders die de besnijdenis toestaan of uitvoeren, doet vrijwel niemand.
 • Natalie Righton en Gijs Herderscheę: Bussemaker dreigt met celstraf bij besnijdenis meisjes (De Volkskrant, 28 januari 2009). Allochtone ouders moeten bij reizen naar het land van herkomst in een contract vastleggen dat zij hun dochter zullen behoeden voor besnijdenis. Het gaat om ouders uit risicolanden waar meisjesbesnijdenis voorkomt zoals Eritrea, Soedan en Ethiopië. Blijken de dochters na terugkomst toch verminkt, dan volgt gevangenisstraf.
 • Aboutaleb verlengt huisverboden (Volkskrant, 28 januari 2009). Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft tot nu toe de helft van de totaal 29 huisverboden die de afgelopen maand zijn opgelegd, met een termijn van achttien dagen verlengd. Hij vond dat binnen tien dagen de dreiging van geweld onvoldoende was afgenomen. Vaak bleken de problemen bij de gezinnen veel groter dan de politie in eerste instantie dacht. Negen huisverboden werden oveertreden.
 • De ideale vrouw is niet meer (Trouw, 26 januari 2009). Vroom, trouw, huiselijk, wijs en knap. Dat is de ideale vrouw volgens het Noordbrabants Museum. Bezoekers fronsen hun wenkbrauwen.

Aktueel > Agenda:

 • zaterdag 21 maart 2009: Internationale Mannendag: 'A man has go to do what a man has got to do'. Deze gevleugelde woorden van John Wayne wekken de indruk dat een man weet wat hij moet doen, en weet waarom hij het doet. Voor de een zal dat zo zijn, voor de ander misschien niet. Zelden komen mannen in grotere getale bijeen om hierover van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en ideeën voor de toekomst te ontwikkelen. Inschrijving is al mogelijk via www.socialeprojecten.nl. Definitieve programma volgt medio februari 2009.

Onze andere sites > emancipatie.startpagina.nl:

 • Werkendeouders - www.werkendeouders.nl is een initiatief van elf organisaties die vanuit eigen expertise en netwerk een optimale combinatie van werk en gezin willen faciliteren. De Stichting behartigt de belangen van zowel vrouw als man, hoger en lager opgeleid, samen of alleenstaand, autochtoon en allochtoon.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  >>>]

 

Opzij ...... april 2010

LOVER2010 - nummer 1

Tijd voor een abonnement !

Op de shortlist voor de Grote Geschiedenis PrijsMarja Vuijsje's biografie van Joke Smit

Overzicht van artikelen, interviews en recensies

klik hier

Nemesis 1984-2003digitaal !


Women Inc. AgencySpeakersagency voor vrouwen

[Ingezonden mededeling]FemPoli Zwolle

Hoeveel vrouwen ...... besturen in Nederland de wetenschappelijke instellingen ?

Melania helpt je...... bij het ondersteunen van vrouwenprojecten in ontwikkelingslanden

VrouwenwoensdagElke tweede woensdagavond van de maand

Mail het voort!