woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 glazen plafond
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DOSSIERS  >  DOSSIERS OP ALFABET  >  DOSSIERS G
 >  GLAZEN PLAFOND 
GLAZEN PLAFOND - VROUWEN IN TOPFUNCTIES - DOSSIER 026


Berichten (bijgewerkt t/m 6 februari 2003)

2004

2003

 • Danielle Pinedo: Barsten in het glazen plafond (NRC-Handelsblad, 9 juli 2003). De top van het Nederlandse bedrijfsleven telt nog altijd weinig vrouwen. Hun aantal groeit mondjesmaat. Toch komt de feminisering van het topmanagement bij steeds meer grote bedrijven hoger op de agenda te staan.
 • Erik Huisman: Kleilaagcultuur aan top nekt ambitieuze vrouwen (Haagsche Courant, 26 april 2003). Ina Brouwer stootte in 1993 gevoelig haar hoofd toen ze het duo-lijsttrekkerschap in de politiek voorstelde. Sindsdien zijn we weinig opgeschoten, constateert ze in haar boek 'Het geheim van het glazen plafond'. Aan de top heerst een soort kleilaagcultuur.
 • Oscar van Oorschot: De advocatuur en de cijfertjes (Friesch Dagblad, 6 februari 2003). Het beroep van advocaat is overigens een vrij ‘vrouwelijk’ beroep: 36 procent van de advocaten is vrouw, een percentage dat elk jaar groeit. Ook bij de topkantoren: bij bijvoorbeeld het kantoor Houthoff Buruma werken 132 mannelijke advocaten en 111 vrouwelijke advocaten, bijna de helft.
 • Monique van de Heuvel en Robert Mulders: Trude Maas: Als de PvdA ministers moet leveren zal ik niet zeggen: ik doe niet mee (Management Team, 31 januari 2003). Een raad van bestuur moet zelf zorgen dat er meer vrouwen beschikbaar zijn voor een bestuursfunctie. Je kunt alleen vissen als je een vijver hebt.
 • Start ambassadeursnetwerk voor doorbraak glazen plafond (Ministerie van SZW, persbericht 30 januari 2003). Er komt een nieuw netwerk van ambassadeurs dat de doorstroom van vrouwen naar topfuncties gaat bevorderen. Negentien topfunctionarissen uit het bedrijfsleven en de (semi)overheid gaan zich op initiatief van demissionair staatssecretaris Phoa van Emancipatie en Familiezaken en demissionair staatssecretaris Wijn van Economische Zaken vanaf maart 2003 een jaar lang sterk maken voor de doorbraak van het ''glazen plafond''. Voorzitter van het netwerk wordt de heer drs. G.J.N.H. Cerfontaine, president-directeur van Schiphol Group.
 • Janny Groen: Geen uitvluchten meer: honderd topvrouwen (De Volkskrant, 27 januari 2003). Stedenbouwkundige Riek Bakker, zakenvrouw Sylvia Tóth, Novib-directeur Sylvia Borren, president Saskia Stuiveling van de Algemene Rekenkamer, voorzitter Jenny Goldschmidt van de Commissie Gelijke Behandeling en Netwerks Maria Henneman kunnen zo minister worden. Althans, dat vinden drie koepels van vrouwenorganisaties die een lijst van honderd ministeriabele vrouwen hebben opgesteld. 'We dachten: zoiets nooit weer', zegt Patricia Collette, voorzitter van de de Vrouwen Alliantie, na de formatie van het kabinet-Balkenende.
 • Marie-Louise Thissen: Van communiste tot topvrouw bij Unilever. Ella Vogelaar: ''Het is geen liefdadigheid van bedrijven, dat ze vrouwvriendelijker beleid voeren'' (Rotterdams Dagblad, 23 januari 2003, tijdelijke link).
 • Chris Sprangers: Vrouwen & macht (Intermediair, 22 januari 2003). Dat vrouwen beter dan mannen in staat zijn de wereld te runnen, is een wijdverbreid misverstand. Of toch niet? Vrouwen doen het in ieder geval anders.
 • Agnes Kant invloedrijkste vrouw in Nederlandse gezondheidszorg (SP.nl, 17 januari 2003). Inspecteur-generaal professor H. Kingma heeft in medisch Nederland meer dan wie dan ook in de melk te brokkelen. De oud-cardioloog staat op de hoogste positie van de, door Medisch Vandaag opgestelde, Top-100 van de Medische Macht. Op de derde plaats staat SP-politica Agnes Kant, die daarmee de hoogst genoteerde vrouw op de lijst is.
 • Janine Meijer en Daan van Lent: Sorry, maar we zijn geen soft cluppie (FEM de Week, 2 januari 2003). Gesprek met Ewald Kist, ING-bestuursvoorzitter, over onder meer vrouwen aan de top. Als we nu elf vrouwen aan de top hebben, vind ik het heel knap als we over drie jaar de 25 halen. Honderd zullen het er nooit worden.

2002

 • Quinty Danko: Topvrouwen zijn net mannen. Hoezo glazen plafond? (Intermediair, 29 augustus 2002). Topvrouwen doen gewoon hun werk, besteden daar net als mannen zeventig uur per week aan, nemen harde beslissingen, voeren reorganisaties door en voelen zich niet anders dan hun mannelijke collega's. De bitches breken door.
 • Women outnumber man at Cambridge (BBC News, 23 December, 2002). More women than men have been accepted into the University of Cambridge this year for the first time. The university is now planning to do more analysis of the backgrounds of its students in an effort to get more meaningful data on who it accepts. This year, women accounted for 50.3% of the 3,012 undergraduates accepted onto degree courses beginning in October. Only four years ago there was a gap of 10 percentage points in men's favour. In Oxford this year, men outnumbered women by 1,744 (51.4%) to 1,649. Cambridge said that in pursuing a gender blind fair selection policy the women's advance was natural, given that female students outperform males at school.
 • Coaching en cultuurverandering: een onderzoek naar de betekenis van coaching voor de doorbreking van het Glazen Plafond. Brief van Staatssecretaris Phoa (SZW) dd. 23 december 2002 aan de TK ter aanbieding van dit onderzoek door bureau Brouns & Sibbes research and support. Coaching blijkt op twee manieren te kunnen bijdragen aan de doorstroming van vrouwen naar de top: door talentvolle vrouwelijke medewerkers te begeleiden en te ondersteunen in stappen in hun loopbaan, en, meer fundamenteel, als bijdrage aan de introductie van nieuwe stijlen van leiderschap in bedrijven en organisaties.
  N.B.: het onderzoek zelf is (nog?) niet digitaal beschikbaar.
 • Margriet Oostveen: Ik stoor me aan carrièrevrouwen (NRC-Handelsblad, 14 december 2002). Interview met Agnes Kant, nr 2 van de SP. ,,Zet die man dan achter de afwasmachine! Of ga maar wat minder werken! Dan doe je maar wat minder aan je carrière en wat meer aan andere maatschappelijke vraagstukken! Kom óp, zeg!''
 • Stank voor dank (NRC-Handelsblad, 14 december 2002). O,o, wat heeft die werkende moeder het toch druk. Hele boeken worden er over volgeschreven. Maar hoe zit het met de welwillende man van de werkende vrouw? Samen met de eerder verschenen bijdrage Zelfspot van carrièrevrouwen (Daniela Hooghiemstra, 14 oktober 2002) opent de NRC een:
 • Werkgroep gepromoveerde vrouwelijke huisartsen opgericht (Care4Cure, 16 december 2002). 60% van de gepromoveerde vrouwelijke huisartsen wil wel hoogleraar worden. De Vereniging van Nederlandse vrouwelijke artsen en het Nederlands huisartsengenootschap proberen het aandeel van vrouwen in wetenschap en beleid te vergroten.
 • Cisca Dresselhuys hoofdredacteur van het jaar, zo blijkt uit een persbericht van de Nederlandse Uitgeversbond (Nieuwsbank, 13 december 2002).
 • Jacqueline Storm: Ik vind mezelf helemaal geen bitch (AD, 23 november 2002). Jenny Kaagman, van directie- secretaresse via sexy zangeres tot directeur van Conamus: Het is, de goeden daargelaten, nu eenmaal nog altijd zo dat een vrouw met een mening door mannen wordt gezien als een wijf met haar op de tanden. Terwijl een man die zich profileert, goed bezig is.''
 • Huidskleur is nooit een issue geweest, vrouw-zijn wel (Haagsche Courant, 21 november 2002). Een zwarte vrouw die succes heeft als ondernemer is een witte raaf. Een Surinaamse dame die met haar ingenieursbureau een plek verovert in de mannenwereld van de technische dienstverlening, moet wel iets extra's hebben. Grace Boldewijn, directrice van BoCari Engineering in Breda, is Zwarte Zakenvrouw 2002.
 • Ambassadeursnetwerk tweede editie (persbericht Opportunity in bedrijf op Nieuwsbank, 20 november 2002). De ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dit jaar wederom veertien topondernemers en - bestuurders uit te nodigen om het belang van meer evenwicht in de hoogste regionen van het bedrijfsleven en non-profit sector voor het voetlicht te brengen. Dit is bekend gemaakt op de Opportunitydag, 20 november 2002.. Zie ook Ambassadeursnetwerk  met informatie over doelen, taken en functies. 
 • Bert Hesselink en Gijs Korevaar: De vierde termijn (Haagsche Courant, 18 november 2002). En plotseling was ze daar toch nog: de vrouwelijke lijsttrekker. Het was niet Jeltje van Nieuwenhoven, die het in de strijd om het leiderschap van de PvdA moest afleggen tegen Wouter Bos, maar 'het leuke meisje van GroenLinks': Femke Halsema.
 • Halsema in vier jaar naar de top (Rotterdams Dagblad, 16 november 2002, tijdelijke link).  Vijf jaar geleden zei toenmalig PvdA-voorzitter Felix Rottenberg tegen haar dat ze een historische fout maakte door van de PvdA over te stappen naar GroenLinks. Nu is de 36-jarige Femke Halsema daar de beoogd lijsttrekker.
 • Ministers / Lijstje met 'topvrouwen.Organisaties verzamelen namen van vrouwen die minister kunnen worden (Trouw, 7 november 2002, tijdelijke link). De Nederlandse vrouwenorganisaties gaan een lijst opstellen met ministeriabele vrouwen in Nederland. Ze willen zo ijveren voor meer vrouwen in de Tweede Kamer én het kabinet, na de verkiezingen van 22 januari.
 • Nederland telt twaalf miljardairs(Managers-online, 7 november 2002). Het aantal vrouwen is verdubbeld van drie naar zes. Nina Brink (86) , Sylvia Tóth (129) en Madeleine Pauw (304) krijgen dit jaar gezelschap van Charlene Heineken (2), Wil de Wit (385) en Monique van Riemsdijk (427).
 • Marlies Mielekamp: Joan en Kathleen Ferrier: Surinaamse zussen aan de top (Bijeen, november 2002)
 • VNO-NCW kent Diversity-Award toe (Communicatie-online, 31 oktober 2002). De prijs is bedoeld voor het bedrijf dat het meest werk maakt van diversiteitsbeleid, d.w.z zich richt op meer evenwicht tussen mannen en vrouwen in managemenfuncties.
 • VNO-NCW kennen Diversity Award toe aan Delta Lloyd (persbericht VNO-NCW, 31 oktober 2002). Uit het jury-rapport: Uitgangspunt bij Delta Lloyd is mannen én vrouwen op authentieke wijze te laten samenwerken, waardoor het bedrijfsresultaat wordt verbeterd. Met maatregelen als thuiswerken en kinderopvang, bewustwording en werkconferenties, en onderzoek naar belemmeringen in de doorstroom van vrouwen.
 • Accent breekt vluchtelingenvrouw op (Telegraaf, 29 oktober 2002). Het accent van hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen weerhoudt werkgevers er vaak van om de vrouwen een baan te geven. Dit hoewel dat zij goede kennis hebben van de Nederlandse taal.
 • Universiteit gaat exacte vrouwelijke hoogleraren werven (Chemisch Weekblad, 23 oktober 2002)
 • Leeropdracht die verder gaat dan de fysische aspecten van de bodem (UT-Nieuws). Nieuwe hoogleraar Suzanne Hulscher is een van de laatsten die van het Diversiteitsfonds gebruik kon maken. Het beleid om meer vrouwen binnen te halen en in hogere posities te krijgen heet niet gestopt te zijn, maar moet voortaan 'budgetneutraal' worden uitgevoerd.
 • Toptelling vertoont magere groei (Opportunity in Bedrijf, 22 oktober 2002). Aantal vrouwen in commerciële topfuncties stijgt langzaam.
 • Vrouwen bezetten 10% van de hoge ambtenarenposten (Staatscourant, 22 oktober 2002, link vervallen)
 • Trage groei vrouwen in topfuncties (AD, 19 oktober 2002). Man in huidig tempo over 350 jaar ingehaald.
 • Lichte stijging aantal vrouwen in topfuncties (Haagsche Courant, 18 oktober 2002). Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en stichting Opportunity in Bedrijf (OiB). 
 • 50% vrouwen in toekomstig kabinet ! Reactie VrouwenAlliantie op val kabinet (persbericht VrouwenAlliantie, 17 oktober 2002)
 • Liever vrijaf dan carrière maken (Telegraaf, 17 oktober 2002). Nederlanders vinden hun werk steeds minder het belangrijkste doel in hun dagelijks leven.  Vooral Nederlandse jongeren en vrouwen hechten sterk aan een goede werksfeer en leuke collega's.
 • Verhouding vrouwelijke en mannelijke ministers. Antwoord Staatssecretaris Phoa (4 oktober 2002) op vragen van TK-lid Bussemaker.
 • Acht verschillen tussen topvrouwen en topmannen (Managersonline, 2 oktober 2002). Management Scope zet de belangrijkste bestuurderskwaliteiten van mannen en vrouwen op een rijtje.
 • Weekendje werken (Managementsupport, 25 september 2002). Vrouwen werken vaker dan mannen in het weekend. Op zaterdag werken doorgaans drie van de tien werkende vrouwen. Van de mannen ‘slechts’ een kwart.
 • Vragen van het lid Bussemaker (PvdA) aan de staatssecretaris van SZW Phoa over de verhouding van vrouwelijke en mannelijke ministers in het kabinet (ingezonden 13 september 2002)
 • Gijsbert Spierenburg: Nergens zitten zoveel vrouwen thuis als hier (Haagsche Courant, 12 september 2002). Expert Jos van Hezewijk: we moeten waken voor al te veel vrouwen ineens in functies op het niveau van een raad van bestuur in het bedrijfsleven. Dat zou een enorme wanorde geven. Een soort LPF-effect. 
 • Nienke Ledegang: Geen topvrouwen? Beter zoeken! (Trouw, 12 september 2002) . De Noorse overheid dreigt met een quotumwet.
 • Vlaamse blijft topvrouw in Nederlands bedrijfsleven (Algemeen Dagblad 10 september 2002). Professor Lutgart van den Berghe is voor de derde keer op rij op één geëindigd in de Top-100 van machtigste vrouwen, jaarlijks gepubliceerd door vrouwentijdschrift Avanta
 • Vrouwen vaker bedrijfshoofd boerderij (CBS, 9 september 2002).  Een kwart van alle boerenbedrijven wordt inmiddels mede bestierd door een vrouw als bedrijfshoofd. Er zijn nu al 25.000.
 • Wierd Duk: Topvrouwen tegenover topdinosaurussen (Rotterdams Dagblad, 7 september 2002)
 • Margot Poll: Dakpansgewijs slim worden (NRC-Handelsblad, 15 juni 2002). Veel werkende vrouwen vragen zich rond hun dertigste af hoe ze verder willen. Door de loopbaan goed te plannen blijven veel meer keuzes  ...
 • Jos van Hezewijk en Wil Thijssen: Topvrouw infiltreert old boys network (De Volkskrant, 31 augustus 2002). Raden van bestuur benoemen meer vrouwen en het aantal vrouwelijke commissarissen groeit. De invloedrijkste zakenvrouwen dringen binnen in het old boys network, blijkt uit de tophonderd van machtigste zakenvrouwen.
 • Wil Thijssen: 'Schreeuw het van de daken: ik wil hogerop' (De Volkskrant, 31 augustus 2002).
 • Quinty Danko: Topvrouwen zijn net mannen (Intermediair, 29 augustus 2002). Hoezo glazen plafond? Topvrouwen doen gewoon hun werk, besteden daar net als mannen zeventig uur per week aan, nemen harde beslissingen, voeren reorganisaties door en voelen zich niet anders dan hun mannelijke collega's. De bitches breken door.
 • Mathilde Sanders: Old boys netwerk is het echte glazen plafond (De Volkskrant, 22 januari 2002)
 • Brief van 19 januari 2002 van de Minister van BuZa aan de Tweede Kamer over streefcijfers m.b.t. doorstroom van vrouwen naar hogere functies bij Buitenlandse Zaken (Ministerie van BuZa, niet-dossierstuk in Parlando, 19 januari 2002)
 • Weinig vrouwen in leiding kunsten (NRC-Handelsblad, 16 januari 2002)
 • Alleen neuro-chirurgen feminiseren niet (Medisch Contact, 4 januari 2002)

2001

1999 - 2000


Publicaties

 • [volgt]

Sites / dossiers elders

 • The Glass Guide is een project dat wordt uitgevoerd met financiering van het Europees Sociaal Fonds Equal en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. The Glass Guide richt zich op de carrièremogelijkheden van vrouwen binnen bedrijven en instellingen in Nederland en elders in de Europese Unie. Vrouwen die hogerop willen worden vaak geconfronteerd met belemmeringen die voor een niet onbelangrijk deel te maken hebben met de managementcultuur in een organisatie; het zogeheten Glazen Plafond. The Glass Guide ontwikkelt een instrument waarmee de organisatiecultuur in kaart kan worden gebracht. Door de dikte van het Glazen Plafond vast te stellen kan een organisatie bepalen of zij veranderingen noodzakelijk acht. The Glass Guide biedt dan beleidscenario's en praktische tips om die te bewerkstelligen.
 • Opportunity - Opportunity in Bedrijf wil bevorderen dat organisaties vanuit economisch belang, het potentieel van vrouwen beter benutten.
 • [Vlaanderen] Pluspunt: geen wervings- of selectiebureau, maar een gegevens- en adviesbank die op zoek gaat naar een vrouw voor een vacant mandaat in een advies- of beheersorgaan, niet naar een betaalde job voor een vrouw. Een mandaat in een advies- of bestuursorgaan is meestal onbezoldigd.
 • Toplink bemiddelt vrouwen voor besturen, adviesraden en commissariaten
 • Vrouwen in de wetenschap (dossier 025; elders op deze site)