woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 emancipatie-ondersteuning
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DOSSIERS  >  DOSSIERS OP ALFABET  >  DOSSIERS E
 >  EMANCIPATIE-OND... 
EMANCIPATIE-ONDERSTEUNING - DOSSIER 008

Emancipatie-ondersteuningsstructuur / Subsidies voor emancipatie-activiteiten


Index


Emancipatie-ondersteuning (SZW/DCE)


Dagindeling (SZW/DCE)


Subsidies elders


Logboek: debat over de verdeling van emancipatiesubsidies van de rijksoverheid
(onvolledig, aanvullingen worden op prijs gesteld, zie reacties)

December 2001

September 2001

Juli 2001

 • Staatssecretaris Verstand van SZW heeft bij brief van 3 juli 2001 drie rapporten over het emancipatie- ondersteuningsbeleid aan de Tweede Kamer aangeboden:
  • het KPMG-rapport Evaluatie Emancipatie-ondersteuningsbeleid 1998-2000 (niet elektronisch beschikbaar)
  • het NEI-rapport EOS verdient beter! (al in maart online gebracht op deze site); en
  • een onderzoeksrapport betreffende de mid-term-review van E-Quality (niet elektronisch beschikbaar).

  In de aanbiedingsbrief bespreekt de staatssecretaris deze rapporten kort en kiest zij ervoor in de komende periode in het emancipatie-ondersteuningsbeleid de nadruk te leggen op:
  - ondersteuning van vernieuwende initiatieven op terrein waarop een impuls gewenst is;
  - initiatieven gericht op het creëren van dan wel verbreding van het draagvlak van het emancipatiebeleid in de samenleving. |
  Op de korte termijn zal de aandacht uitgaan naar de ondersteuning van de verdere professionalisering van de (zmv-)vrouwenorganisaties; daarvoor zal nog in 2001 een bedrag van f 2 miljoen beschikbaar worden gesteld. Een uitwerking van de beleidsvoornemens zal plaatsvinden in de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2002 (die verschijnt op Prinsjesdag).

April 2001

Maart 2001

December 2000

Mei 2000

 • De Vaste TK-commissie voor SZW hield op 25 mei een Algemeen Overleg met Staatssecretaris Verstand over financiering zorgverlof, het overzicht emancipatiesubsidies (TK 26814, nr. 4) en een niet gedrukte brief van Staatssecretaris Verstand aan de Commissie over het subsidiebudget emancipatie-ondersteuning.
  Het verslag van dit overleg is inmiddels gepubliceerd als stuk TK 26814, nr. 12; zie pagina 5 en volgende.
 • Sabine Kraus: De vrouwenbeweging heeft aan kracht ingeboet. In: E-QUALITY MATTERS, mei 2000. Interview met CDA-Kamerlid Marry Visser-Van Doorn.
  • E-Quality-directeur Joan Ferrier schreef in hetzelfde blad een reactie op dit interview.

April 2000

Maart 2000

 • De Vrouwen Alliantie publiceerde op 23 maart een persbericht De Vrouwen Alliantie eist: 0,1% van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor emancipatie-ondersteuningsbeleid.
 • E-Quality zag de bedreiging en reageerde op 22 maart 2000 prompt met een persbericht E-Quality ondersteunt roep om versterking vrouwenbeweging waarin zij herinnerde aan haar brief van 17 november 1999: meer geld voor de vrouwenorganisaties (extra, dus geen wijziging in de subsidie voor E-Quality).
 • Het Tweede-Kamerlid Marry Visser-Van Doorn (CDA) grijpt een symposium van de Katholieke Vrouwenorganisatie Brabant aan om haar onvrede met het subsidiebeleid uit te spreken. Uit een CDA-persbericht van 21 maart 2000, Emancipatiebeleid moet terug naar de toekomst citeren wij:
  ''Het emancipatie-beleid staat stil, mist de slag naar de hedendaagse onderwerpen. De vrouwenbeweging moet terug naar de basis, en niet langer centralistisch worden aangestuurd door een overheidsbureau. CDA-woordvoerster Marry Visser-Van Doorn wil dat de subsidies en geldstromen beter worden verdeeld. Zij zal dit voorstellen tijdens het symposium Hoezo vrouwenorganisaties in de 21e eeuw georganiseerd door Katholieke Vrouwenorganisatie Brabant in Veghel, dat op 21 maart gehouden wordt.
  Marry Visser-Van Doorn: De vrouwenbeweging dreigt weg te zakken. Er is onvoldoende geld beschikbaar voor activiteiten, met name voor training van het kader. Het overheidbureau Equality krijgt zo`n 4 miljoen, terwijl de Nederlandse Vrouwenraad zich met een kleine projectsubsidie moet behelpen. Een beweging mag haar bestaansrecht uiteraard niet alleen ontlenen aan de beschikbare financiën maar een beetje financiele armslag en een ondersteunend apparaat is wel een essentiele voorwaarde. Het geld moet eerlijker verdeeld worden. De overheid heeft de laatste jaren door de centralistische benadering, de grote landelijke organisaties bijna laten doodbloeden. Dat is ook deze staatsscretaris aan rekenen. Het is een illusie gebleken dat een maatschappelijke beweging als vrouwen-emanicpatie aangestuurd kan worden van bovenaf. Dat moet vanaf de basis, vanonder op komen.
  De vrouwenbeweging moet daarom invloed krijgen in Equality, zodat die kan aanleveren wat de Vrouwenbeweging nodig heeft. Equality is onvoldoende geworteld in de vrouwenbeweging: deze moet daarom een structurele plaats krijgen in dit bureau.
  De Vrouwenbeweging zal dan ook weer in staat zijn mee te doen aan het maatschappelijk debat. Met een antwoordapparaat en slecht 20 uur ondersteuning kun je niet verwachten dat discussie over onderwerpen als vrouwen in de WAO en geweld tegen vrouwen aangezwengeld kan worden.''

November 1999

 • Het gevraagde overzicht van emancipatiesubsidies werd op 29 november 1999 door Staatssecretaris Verstand aan de Tweede Kamer gezonden (TK 1999-2000, 26814, nr. 4; tekst in PDF)
 • In het Algemeen Overleg van 18 november 1999 van de Tweede Kamer (Vaste Commissie SZW) met Staatssecretaris Verstand over de begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2000 werd door diverse fracties gevraagd om een overzicht van de verstrekt emancipatiesubsidies.
 • Het is noodzakelijk om in Nederland vrouwenorganisaties met een georganiseerde achterban in Nederland te versterken. Ze zouden van de Rijksoverheid meer subsidie moeten krijgen zodat ze zich actief kunnen mengen in het maatschappelijk debat. Dit schreef E-Quality-directeur drs Joan Ferrier op 17 november 1999 namens zeventien vrouwen- en emancipatie organisaties aan staatssecretaris Verstand. De volledige tekst is te vinden in het persbericht Draagvlakversterking voor de uitvoering van gender- en etniciteitsbeleid

Periode december 1997

 • De Vaste Commissie voor SZW houdt op 10 december 1997 een Algemeen Overleg over een reeks van onderwerpen, waaronder de Notitie Emancipatie-onderteuningsbeleid. Zie verslag (TK 25606, nr 4).

September 1997


Reacties

Voorstellen tot verbetering of aanvulling kunt u zenden aan de paginaredactie, per adres redactie@steo.nl