Het emancipatiebeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoudsopgave 

als u zelf wilt zoeken:
website ministerie

 

 Persberichten
1999 en 2000

Onderstaand de "emancipatierelevante" persberichten vanaf 2 september 1999. 
Onze laatste check werd gedaan op 24 juni 2000.

2000

 •  

1999

Departementale taakstellingen

Het Ministerie van BZK hanteert momenteel de  volgende emancipatietaakstellingen:

1. Het aantal leerplaatsen vergroten van cursussen voor zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen met een (lokale) politieke ambitie.
2. Bevorderen van het aandeel van vrouwen bij de politie.
3. Bevorderen van het aandeel van vrouwen bij de brandweer.
4. Bevorderen aandeel vrouwen bij de ministeries.

Deze taakstellingen zijn toegelicht in het hoofdstuk III van het Aktieplan Taakstellingen Departementen (TK 1998-1999, 26206, nr. 11 van 8 april 1999)

Archief
 • Zie voor de emancipatietaakstellingen van het ministerie voor de kabinetsperiode 1998-2002 de hoofdstukken II en III van het Actieplan Taakstellingen Departementen (TK 1998-1999, 26206, nr. 11 van 8 april 1999)
 • De uitvoering van het emancipatiebeleid van het ministerie in de periode november 1992 t/m december 1995 is beschreven in hoofdstuk 3 van de "Rapportage uitvoering emancipatiebeleid (augustus 1996)"
 • Hoofdstuk 7 van  "Met het oog op 1995: Beleidsprogramma Emancipatie" (november 1992) beschrijft: 
  • doelstellingen en kerntaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • vertaling daarvan naar de emancipatiedoelstellingen
  • feitelijke analyse en knelpunten:
   • bestuur
   • overheidspersoneelsbeleid
   • veiligheid
   • wetgeving gelijke behandeling
   • co÷rdinatie minderhedenbeleid
  • speerpunten van beleid in de periode 1992-1995:
   • positieve actiebeleid rijksoverheid 1991-1995
   • verbeteren van de positie van vrouwen in politiek en openbaar bestuur
  • intern emancipatiebeleid
  • organisatie emancipatiebeleid
 

Terug naar startpagina departementen

Terug naar boven