NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL

nr. 014 -  9 t/m 14 oktober 2000

Alle nieuwe links van de afgelopen week, gesorteerd op rubriek

  Inhoud
 
  Nieuws
 
  Dossier Dagindeling (001)
 
  Agenda
 
  Andere sites / Nederland A-Z
 
 • Vrouwenvakscholen
 • Tegen Haar Wil - Telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld, seksueel misbruik, incest of stalking.
  • Seksueel misbruik is:
   wanneer je handelingen met een seksuele bedoeling tegen je zin hebt moeten ondergaan of hebt moeten uitvoeren.
  • Stalking is:
   wanneer je opzettelijk gevolgd wordt en lastig gevallen door iemand, zodanig dat je leven er door ontwricht wordt.
  • Telefonische hulpdienst voor wie...
   Word of werd je lastig gevallen, aangerand, verkracht, seksueel misbruikt door bijvoorbeeld je broer, je vader, je tante of een onbekende of je hulpverlener of je lerares of een collega of ...
   Word je hinderlijk gevolgd, belaagd, gestalkt door je ex-vriend, ex-partner of vrienden van hen of door een onbekende ...
  • Bel 0592 - 34 74 44. Praten helpt, ook als het je lang geleden overkomen is. Je hoeft je naam niet te zeggen en ook niet waar je vandaan belt
 • Betty Beaufort - zeilschool voor vrouwen. Waarom een zeilschool voor vrouwen? De aanleiding voor de oprichting van Betty Beaufort lag in het feit dat de zeilschool waar de oprichtsters les gaven, ophield met het organiseren van zeilkampen voor volwassenen. [...] Dus dan maar een eigen zeilschool oprichten. Het idee van de zeilschool voor vrouwen was toen snel geboren. Ten eerste was dat de manier om je te onderscheiden van andere zeilscholen, ten tweede leren veel vrouwen sneller zelfstandiger zeilen met alleen vrouwen aan boord, en ten derde leek het ze gewoon leuker.
  Forum / Meerjarennota Emancipatiebeleid
 
  Herstelde links
 
 • Mama Cash, Stichting is een onafhankelijk financieringsfonds voor vrouwen: "Wij richten ons op verandering en verbetering van de positie van vrouwen, wereldwijd. Mama Cash streeft naar een rechtvaardige wereld waar respect bestaat voor elkaar en voor het milieu, waar zorg is voor wie dat nodig heeft, en waar anders zijn dan anderen geaccepteerd is. Mama Cash geeft financiële steun aan bedrijven en projecten van vrouwen die dat ideaal gestalte geven". Idealen hebben geld nodig: giro 528.
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
 • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot